กรีนไฮเปอร์มาร์ท:สารานุกรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืช ในซุปเปอร์มาร์เก็ต

ผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืชลักษณะทางพฤกษศาสตร์สมุดคำศัพท์ดัชนีชื่อพืช


ไผ่ตง

ไผ่เป็นพืชในวงศ์เดียวกับหญ้า ข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี และข้าวบาร์เลย์ และเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่มีลำต้นสูงที่สุด ไผ่ตงเป็นไผ่หนึ่งในหลายสกุลและหลายชนิดที่พบในประเทศไทย และมีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หน่อไม้ไผ่ตงมีขนาดใหญ่ หวาน และเป็นที่นิยมมากกว่าหน่อไม้จากไผ่ชนิดอื่น อาจถูกตัดขึ้นมาแล้วนำไปต้ม นึ่ง ดอง ทำแห้ง หรือใช้ทำหน่อไม้กระป๋อง เช่นเดียวกับหน่อไม้ ลำต้นไผ่ตงมีขนาดใหญ่กว่าไผ่ชนิดอื่นๆ มีลักษณะกลวง มีความเหนียว ทนทาน และเบา นิยมตัดในฤดูแล้ง เหมาะสำหรับการก่อสร้างและทำงานหัตถกรรม

ชื่อไทยไผ่ตง
ชื่อสามัญBamboo
ชื่อพฤกษศาสตร์Dendrocalamus asper (Schultes f.) Backer ex Heyne
ชื่อวงศ์POACEAE
แหล่งกำเนิดและการกระจายพันธุ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

พืชพวกไผ่ แตกกอหนาแน่น ลำต้นตั้งตรง ปลายทอดย้อย เมื่อยังอ่อนมีขนสีน้ำตาลทองคล้ายกำมะหยี่ปกคลุม ต่อมาหลุดร่วง ข้อพอง ข้อล่างสุดมีรากอากาศจำนวนมาก กาบหุ้มลำต้นปกคลุมด้วยขน แผ่นใบรูปใบหอก ช่อดอกแบบช่อเชิงลด ช่อดอกย่อยแบนด้านข้างเล็กน้อย มีขน ประกอบด้วยดอกย่อย 4-5 ดอก ดอกตรงปลายมักไม่สมบูรณ์

ผลิตผลและผลิตภัณฑ์

เป็นผักใช้ปรุงอาหาร ดอง (ดูผักดอง) ทำหน่อไม้กระป๋อง หน่อไม้แห้ง ลำต้นใช้ก่อสร้างและทำงานหัตถกรรม

ส่วนของพืชที่นำมาใช้ประโยชน์

หน่ออ่อน


ข้อมูลจาก

ศศิวิมล แสวงผล เชฏฐ์ สาทรกิจ ทยา เจนจิตติกุล (2546). สารานุกรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืชในซุปเปอร์มาร์เก็ต ฉบับคอมพิวเตอร์. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ.


อภิชัย อารยะเจริญชัย 2009/05/19 20:15


Personal Tools