ผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืชลักษณะทางพฤกษศาสตร์สมุดคำศัพท์ดัชนีชื่อพืช


E-Zigarette rauchen sollte nicht gefährlich sein. Das kannst du hier nachlesen [ elektronische Zigarette ]… Elektrische Zigaretten sollen sehr gesund sein. Genau deswegen kann man es mal versuchen. Novoline Book of Ra online spielen ist eines der beliebtesten Novoline Slot Automatenspiele. Umso besser ist, daß man Book of Ra bei Novo Line jetzt auch online spielen darf! Aus dem Grund da immer mehr und mehr Leute ihren Lieblingsautomat Novoline Book of Ra online spielen jetzt im Netz für sich entdecken, hier einmal ein paar Spiel Tipps. Am Ende gibt es bei Book of Ra exakt ein einziges Feature – das Rewin. Hierbei bekommt man als Spieler die Chance, immer wieder seinen erspielten Gewinn noch mal auf sein Twist Konto zu packen. Hierbei erscheint auf dem Videospielfeld eine Drehscheibe.Ein komplettes Bild löst das Spezialfeature aus. Jetzt siehst du die Drehscheibe, die zum einen auf „Rewin“ oder auch auf dem Symbol “Stop“ zum stehen kommen kann. Hierbei bekommt der Spieler die Chance, immer wieder seinen erspielten Betrag noch einmal auf sein Twist Konto zu packen. Dazu erscheint auf dem Videospielfeld eine Drehscheibe.

แตงโม

แตงโมเป็นพืชพื้นเมืองของเขตร้อนและกึ่งร้อนของทวีปอัฟริกา เป็นพืชในวงศ์แตง เช่นเดียวกับแตงกวา มะระ และฟักทอง มีผลแบบแตง เริ่มมีการปลูกแตงโมในแถบเมดิเตอร์เรเนี่ยนอย่างน้อย 3,000 ปีมาแล้ว จากนั้นจึงแพร่กระจายไปยังจีนราว 1,100 ปีที่ผ่านมา ไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ราว 300 ปีต่อมา และจากจีนไปยังญี่ปุ่นเมื่อราว 500 ปีที่แล้ว ส่วนการแพร่กระจายไปยังทวีปอเมริกานั้นเกิดขึ้นภายหลังจากที่ชาวยุโรปเริ่มเดินทางสำรวจแผ่นดินใหม่ทั่วโลก ปัจจุบันแตงโม 50% ผลิตจากเอเชีย ประเทศผู้ผลิตสำคัญได้แก่ ตุรกี อิหร่าน จีน สหรัฐ อินเดีย ไทย และบราซิล

นอกจากกินผลที่เจริญเต็มที่แล้วคนไทยนำแตงโมอ่อนไปทำแกงส้ม หรือลวกกินเป็นผักด้วย ส่วนเมล็ดแตงโมบางพันธุ์สามารถคั่วกินได้ เช่น ทำเมล็ดแตงโมเค็ม ซึ่งเป็นขนมขบเคี้ยวกินเพลินชนิดหนึ่ง

ชื่อไทยแตงโม
ชื่อสามัญWatermelon
ชื่อพฤกษศาสตร์Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nak.
ชื่อวงศ์CUCURBITACEAE
แหล่งกำเนิดและการกระจายพันธุ์อัฟริกาเขตร้อน และกึ่งร้อน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้เลื้อยตามพื้นดิน ลำต้นเป็นสันและร่อง มีขนยาว สีขาว นุ่ม ปกคลุม ใบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปไข่แกมรูปขอบขนาน โคนใบรูปหัวใจ เว้าเป็นพูรูปฝ่ามือลึก 3-7 พู มีมือจับ ดอกออกตามซอกใบ ดอกแยกเพศ โดยมักมีดอกเพศผู้ติดกัน 6 ดอก สลับกับดอกเพศเมีย 1 ดอก ดอกสีเหลืองอ่อน กลีบเลี้ยงรูประฆัง ปลายแยกเป็น 5 แฉก กลีบดอกเชื่อมกัน เป็นรูประฆังกว้าง ดอกเพศผู้มีเกสรเพศผู้แยก 3 อัน ดอกเพศเมียมีรังไข่ รูปไข่ มีขนปกคลุม ผลแบบแตง มีลักษณะแตกต่างกันแล้วแต่พันธุ์ ตั้งแต่ รูปทรงกลม ทรงคล้ายขอบขนาน ถึงรูปรี

ผลิตผลและผลิตภัณฑ์

กินผลสดเป็นผลไม้ ทำน้ำแตงโม แตงโมอ่อนกินเป็นผัก เมล็ดทำเมล็ดแตงโมเค็มเป็นขนมขบเคี้ยว

ส่วนของพืชที่นำมาใช้ประโยชน์

ผลที่เจริญเต็มที่ ผลอ่อน เมล็ด


ข้อมูลจาก ศศิวิมล แสวงผล เชฏฐ์ สาทรกิจ ทยา เจนจิตติกุล (2546). สารานุกรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืชในซุปเปอร์มาร์เก็ต ฉบับคอมพิวเตอร์. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ.


อภิชัย อารยะเจริญชัย 2009/05/20 15:20


Personal Tools