กรีนไฮเปอร์มาร์ท:สารานุกรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืช ในซุปเปอร์มาร์เก็ต

ผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืชลักษณะทางพฤกษศาสตร์สมุดคำศัพท์ดัชนีชื่อพืช


สมุดคำศัพท์

(กรดไขมัน, กรดไขมันไม่อิ่มตัว, กรดไขมันอิ่มตัว, กรดน้ำส้ม, กรดแพนโทเธนิก, กรดโฟลิก, กรดมะนาว, กรดลอริค, กรดลิโนเลอิก, กรดอะมิโน, กรดอัลฟาลิโนเลนิก, กรดแอสคอร์บิก, กรดโอเลอิก, กลีบคู่ล่าง, กลีบดอก, กลีบปาก, กลีบรวม, กลีบเลี้ยง, กลีบเลี้ยงติดทน, กลุ่มเรณู, กลูโคส, ก้านเกสรเพศเมีย, ก้านเกสรเพศผู้, ก้านช่อดอกโดด, ก้านชูเกสรเพศผู้, ก้านชูเกสรเพศผู้และเพศเมีย, ก้านชูเกสรเพศเมีย, ก้านชูอับเรณู, ก้านออวุล, ก้านช่อย่อย, ก้านบน, ก้านล่าง, กาบหุ้มช่อดอก, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช, การเรียงใบ, เกสรเพศผู้, เกสรเพศเมีย, แกนกลาง, แกนกลางย่อย)

(ขนต่อม, ข้อ, เขี้ยวใบ, ไขมัน)

(คลอโรพลาสต์, คอเลสเตอรอล, คาเฟอีน, คาร์โบไฮเดรต, คาร์เปล, เครื่องเทศ, แคโรทีน)

(ชนิด, ช่อกระจะ, ช่อกระจุก, ช่อกระจุกแน่น, ช่อกระจุกรอบ, ช่อฉัตร, ช่ออากาศ, ช่อเชิงลด, ช่อเชิงลดประกอบ, ช่อเชิงหลั่ง, ช่อซี่ร่ม, ช่อดอก, ช่อดอกเพศผู้, ช่อดอกเพศเมีย, ช่อดอกย่อย, ช่อแบบหางกระรอก, ช่อผล, ช่อแยกแขนง)

(ซูโครส, เซลล์, เซล์สโตน, เซลลูโลส, แซ็คคาริน, ไซเล็ม)

(ฐานรองดอก)

(ดอก, ดอกกลาง, ดอกเดี่ยว, ดอกเพศผู้, ดอกเพศเมีย, ดอกแยกเพศอยู่ต่างต้น, ดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น, ดอกวงนอก, ดอกสมบูรณ์, ดอกสมบูรณ์เพศ, เด็กซ์ทริน)

([ใบเรียง] ตรงข้าม, [ใบเรียง] ตรงข้ามสลับตั้งฉาก, ตา)

(แทลโลไฟต์)

(ธัญชาติ, ธัญพืช, ไธเอมิน)

(น้ำมันระเหยหอม, เนื้อไม้, เนื้อเยื่อท่อลำเลียง)

(เบตาแคโรทีน, ใบ, ใบกระจุกแบบกุหลาบซ้อน, ใบเกล็ด, ใบเดี่ยว, ใบประกอบ, ใบประกอบแบบขนนก, ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่, ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่, ใบประกอบแบบขนนกสองขั้น, ใบประกอบแบบขนนกสามชั้น, ใบประกอบแบบนิ้วมือ, ใบประดับ, ใบประดับย่อย, ใบย่อย, ใบเลี้ยง, ไบโอติน)

(ปล้อง, [ใบเรียง] เป็นวงรอบ, เปลือกเมล็ด, เปลือกเมล็ดชั้นนอก, เปลือกเมล็ดชั้นใน, เปลือกไม้, โปรตีน)

(ผนังเซลล์, ผนังผล, ผนังผลชั้นกลาง, ผนังผลชั้นนอก, ผนังผลชั้นใน, ผล, ผลกระเปาะ, ผลกลุ่ม, ผลเดี่ยว, ผลแตกแบบผักกาด, ผลธัญพืช, ผลแบบกล้วย, ผลแบบแตง, ผลแบบผักชี, ผลแบบส้ม, ผลแบบแอปเปิ้ล, ผลเปลือกแข็งเมล็ดเดียว, ผลเปลือกแข็งเมล็ดเดียวขนาดเล็ก, ผลมีเนื้อหลายเมล็ด, ผลเมล็ดเดียวแข็ง, ผลไม้, ผลแยกแล้วแตก, ผลรวม, ผลแห้งแตก, ผลแห้งเมล็ดอ่อน, ผลัดใบ, ผลิตผล, ผลิตภัณฑ์, ผัก, ผักเกษตรอินทรีย์, ผักปลอดสารพิษ)

(ฝักแบบถั่ว, ฝักหักข้อ)

(พอน, พันธุ์, พันธุ์ปลูก, พืช, พืชดอก, พืชน้ำ, พืชปีเดียว, พืชเมล็ดเปลือย, พืชสองปี, พืชหลายปี, พืชอิงอาศัย, เพกทิน, แพปพัส)

(ฟรักโทส, โฟลเอ็ม)

(มอลท์, มอล์ทสกัด, มังสวิรัติ, มือจับ, เมล็ด, ไม้ต้น, ไม่ผลัดใบ, ไม้ไม่ผลัดใบ, ไม้พุ่ม, ไม่มีเนื้อไม้, ไม้ล้มลุก, ไม้เลื้อย, ไม้เถา)

(ยอดเกสรเพศเมีย, ยีสต์, เยื่อหุ้มเมล็ด, ใยอาหาร)

(รงควัตถุ, รยางค์, ระยางค์แข็ง, รังไข่, รังไข่กึ่งใต้วงกลีบ, รังไข่ใต้วงกลีบ, รังไข่เหนือวงกลีบ, ราก, รากแก้ว, รากฝอย, รากพวง, รากกลุ่ม, รากพิเศษ, รากสะสมอาหาร, รากอากาศ, ริ้วประดับ, เรณู, แร่ธาตุ, ไรโบฟลาวิน)

(ลาเบลลัม, ลำต้น, ลำต้นใต้ดิน, ลำต้นเทียม, ลิ้นใบ, ลูกผสม, เลซิติน)

(วงกลีบดอก, วงกลีบเลี้ยง, วงศ์, วิตามิน, [ใบเรียง] เวียน, แวคิวโอล)

(สกุล, สตามิโนด, สเปอร์, สมุนไพร, เส้นกลางใบ, เส้นใย, เส้าเกสร)

(หลอดเกสรตัวผู้, หัวแบบเผือก, หัวแบบมันฝรั่ง, หัวแบบหอม, หัวเทียม, หูใบ, เหง้า, ไหล)

(ออวุล, อับเรณู, อาณาจักรพืช, เอนไซม์, เอนโดสเปิร์ม, เอ็มบริโอ, แอสปาร์แทม)


Personal Tools