กรีนไฮเปอร์มาร์ท:สารานุกรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืช ในซุปเปอร์มาร์เก็ต

ผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืชลักษณะทางพฤกษศาสตร์สมุดคำศัพท์ดัชนีชื่อพืช


สตรอเบอร์รี่

สตรอเบอร์รี่เป็นพืชล้มลุกอายุหลายปี จัดอยู่ในวงศ์เดียวกับกุหลาบ บ๊วย และแอปเปิ้ล พันธุ์ปลูกปัจจุบันเป็นลูกผสมระหว่างชนิดที่ผ่านการปรับปรุงและคัดเลือกในระยะหลังราว 250 ปีมานี้เอง สตรอเบอร์รี่มีปลูกทั่วไปในเขตอบอุ่นและกึ่งร้อนทั่วโลก ในเขตร้อนเช่นในประเทศไทยมีปลูกบนภูเขาสูง ผลผลิตในตลาดโลก 50% มาจากยุโรป และ 25% มาจากสหรัฐ

นอกจากกินเป็นผลไม้สดแล้ว ยังมีการแปรรูปผลสตรอเบอร์รี่โดยการแช่ในซัลไฟต์ (sulphite) หรือแช่แข็ง เพื่อนำไปทำแยมและเยลลี่ เป็นส่วนผสมในขนมอบ ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารอื่น เช่น ไอศกรีม โยเกิร์ต และคัสตาร์ดต่อไป

ชื่อไทยสตรอเบอร์รี่
ชื่อสามัญStrawberry
ชื่อพฤกษศาสตร์Fragaria ananassa (Duchesne) Gue/de\s
ชื่อวงศ์ROSACEAE
แหล่งกำเนิดและการกระจายพันธุ์อเมริกาเหนือ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ล้มลุกอายุหลายปี มีลำต้นสั้น ใบเรียงเวียน ใบกระจุกแบบกุหลาบซ้อน และมีไหลเลื้อย ใบประกอบมีใบย่อย 3 ใบ มีขนนุ่ม ขอบใบหยักเป็นจักฟันเลื่อย มีนวลที่ด้านท้องใบ ก้านใบสั้นหรือเกือบไม่มี ช่อดอกตั้งตรง มีดอกได้ถึง 16 ดอก ดอกแยกเพศหรือสมบูรณ์เพศ กลีบเลี้ยง 5 กลีบดอก 5 สีขาว เกสรเพศผู้จำนวนมาก เนื้อผลที่อวบน้ำเป็นส่วนของฐานรองดอกที่ขยายขนาดขึ้น รูปทรงกลม ไข่กลับ หรือรูปไข่ ผลแห้งเมล็ดล่อนจำนวนมากฝังอยู่ในส่วนนี้

ผลิตผลและผลิตภัณฑ์

กินสดเป็นผลไม้ ทำน้ำสตรอเบอร์รี่ (ดูน้ำผลไม้) ไวน์ ผลไม้กระป๋อง แยมและเยลลี่ ผสมขนมอบ ไอศกรีม โยเกิร์ต คัสตาร์ด ฯลฯ

ส่วนของพืชที่นำมาใช้ประโยชน์

ฐานรองดอก


ข้อมูลจาก

ศศิวิมล แสวงผล เชฏฐ์ สาทรกิจ ทยา เจนจิตติกุล (2546). สารานุกรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืชในซุปเปอร์มาร์เก็ต ฉบับคอมพิวเตอร์. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ.


อภิชัย อารยะเจริญชัย 2009/05/20 19:05


Personal Tools