ผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืชลักษณะทางพฤกษศาสตร์สมุดคำศัพท์ดัชนีชื่อพืช


Im WWW Book of Ra und Book of Ra deluxe spielen, das kannst Du hier an dieser Stelle ganz umsonst. Gleich die Novoline Spiel Automaten Book of Ra im Online Casino zocken. Orginal Novoline Spielautomaten im Internet spielen! Erforsche die die Abenteuer der Slots von Novoline online, wie Du sie bereits aus der Spielothek kennst. Novoline Automaten Spiele online im Web Spielen – Spiel an den echten originalen Online Novo Line Slot Spiele mit dem Spiel Bugs n Bees und andere! Genau wie beim echten, realen Slot Automatenspiel trifft man auch beim Merkur Double Triple Chance online die klassischen Früchte auf den Gewinnlinien.|Jedoch Merkur Double Triple Chance wäre nicht so enorm beliebt, wenn nicht noch gewisse Extras für Spannung sorgen würden. Die bekannte Re Win Funktion ist logischerweise auch beim Merkur Triple Chance online da und bringt Spannung und hohe Gewinn Möglichkeiten. Die Re-Win Funktion bei Merkur Triple Chance spielen kann mit Sicherheit jeden Spieler zum gut betuchten Gewinner machen, da Glück und Mut auch hier belohnt wird. Ja auch Novoline Book of Ra online spielen von Novoline hat nun Einzug gehalten ins Novo Line Onlinecasino. Durfte es als beliebtestes Slot Spiel nicht länger fehlen. Noch nicht seit so langer Zeit gibt´s Novoline Book of Ra auch online im Netz. Wo und wie du Book of Ra online spielen spielen könntest, das mag dir gerne veranschaulichen. Die bekannte und vor allem beliebte Rewin Funktion ist natürlich auch beim Novoline Book of Ra spielen da und sorgt für Action und gigantische Gewinne. Die Re-Win Funktion bei Book of Ra kann durchaus jeden Spieler zu einem reichen Gewinner machen, da das Glück und Mut sich stets auszahlt.

มันแกว

มันแกวเป็นพืชวงศ์ถั่วเช่นเดียวกับผักกะเฉด มะขาม ถั่วเขียว ถั่วแขก ถั่วพู และถั่วอื่นๆ มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกากลาง และพบว่ามีการปลูกมันแกวในดินแดนแถบนี้มากว่า 3,000 ปีแล้ว มูลค่าการซื้อขายในตลาดโลกปัจจุบันมีไม่มาก โดยผลิตหัวมันแกวเพื่อการบริโภคในท้องถิ่นเท่านั้น

ชื่อไทยมันแกว
ชื่อสามัญYam bean
ชื่อพฤกษศาสตร์Pachyrhizus erosus (L.) Urbom.
ชื่อวงศ์FABACEAE
แหล่งกำเนิดและการกระจายพันธุ์อเมริกา

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้เลื้อย ไม่มีเนื้อไม้ มีหัวใต้ดิน ซึ่งเป็นรากแก้ว (รากสะสมอาหาร) ลำต้นมีขนเมื่อยังอ่อน ใบเรียงเวียน ใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 3 ใบ ใบย่อยเป็นเหลี่ยม สี่เหลี่ยมถึงรูปไข่ หรือรูปกึ่งไต มักหยักซี่ฟันแหลม ช่อกระจะ ออกตามซอกใบ มีดอกอัดกันแน่น ช่อยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร สีม่วงแดงเข้มถึงสีขาว ผลแบน รูปขอบขนาน เมล็ดทรงกลมหรือเป็นสี่เหลี่ยมแบน สีน้ำตาลแดงหรือสีเหลือง

ผลิตผลและผลิตภัณฑ์

หัวกินเป็นผลไม้ เป็นผัก

ส่วนของพืชที่นำมาใช้ประโยชน์

หัวซึ่งเป็นรากแก้ว (รากสะสมอาหาร)


ข้อมูลจาก ศศิวิมล แสวงผล เชฏฐ์ สาทรกิจ ทยา เจนจิตติกุล (2546). สารานุกรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืชในซุปเปอร์มาร์เก็ต ฉบับคอมพิวเตอร์. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ.


อภิชัย อารยะเจริญชัย 2009/05/20 19:24


Personal Tools