ผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืชลักษณะทางพฤกษศาสตร์สมุดคำศัพท์ดัชนีชื่อพืช


Also glücklicherweise ist der Spielautomat Book of Ra online spielen nach gefühlter viel zu langer Durststrecke nun endlich bei Sun Maker online zu spielen. Darüber hinaus auch andere Novoline Slot Games sind bei Novo Line nun zu spielen. Das ich Book of Ra jetzt auch endlich mal bei Novo Line online daddeln darf, das ist ein echter Traum. Genau so auch das ich da viele andre Slot Automaten - und Casino Spiele finde. Und extra beabsichtigt Sun Maker stets die neuesten Online Casino Games zu bieten, um die Auswahl User freundlicher zu machen. Auf den ersten Blick wird dich Novoline Book of Ra von Novoline garantiert an die alt bekannten Slot Spiele zurück erinnern, denn überwiegend begegnen dir hier Frucht Symbole in diversen Variationen.|Jedoch Book of Ra wär nicht so unglaublich erfolgreich, wenn nicht auch noch gewisse Extras für mega Spannung sorgen würden. Beim ersten Anblick wird dich Novoline Book of Ra online spielen von Novoline tatsächlich an altbekannte Slotspiele zurück erinnern, weil meistens begegnen einem hier Früchten in diversen Variationen.|Aber Novoline Book of Ra online spielen wäre nicht so sagenhaft erfolgreich, wenn nicht auch noch die gewissen Extras für echte Spannung sorgen. Ein sehr beliebtes Spiel Erlebnis bei Book of Ra online spielen ist mit Sicherheit die Rewin-Funktion. Hier erhält man als Spieler die Möglichkeiten, immer neu einen bestimmten Gewinn noch mal zu erspielen. Dazu erscheint auf dem Slot Spielfeld eine Drehscheibe.Das Vollbild löst genau dieses Feature aus. Ist dies der Fall erscheint eine Drehscheibe, die entweder auf „Rewin“ leider aber auch auf dem Symbol „Stop“ stehen bleiben kann. Hier bekommt man als Spieler die Möglichkeit, immer wieder auf´s neue seinen erspielten Gewinnbetrag noch mal zu erspielen. Dazu erscheint auf dem Slot Spielfeld eine Drehscheibe.

มะละกอ

มะละกอมีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนของทวีปอเมริกา จากนั้นจึงมีการนำไปปลูกยังแถบคาริบเบียน อินเดีย และอัฟริกา และเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อราว 500 ปีมาแล้ว ปัจจุบัน ประเทศผู้ส่งออกมะละกอที่สำคัญ ได้แก่ เม็กซิโก มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา

แม้ว่าโดยทั่วไปเราจะกินผลมะละกอดิบเป็นผัก และกินมะละกอสุกเป็นผลไม้ แต่สิ่งที่ทำให้มะละกอเป็นที่ต้องการในตลาดโลกไม่ใช่เนื้อผล แต่เป็นยางจากเปลือกผล (ดูผนังผล) มะละกอดิบ ซึ่งนำไปผ่านกรรมวิธีแล้วจะได้เป็น “ปาเปน (papain)” ใช้เป็นผงหมักเนื้อ

ชื่อไทยมะละกอ
ชื่อสามัญPapaya
ชื่อพฤกษศาสตร์Carica papaya L.
ชื่อวงศ์CARICACEAE
แหล่งกำเนิดและการกระจายพันธุ์อเมริกาใต้

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ล้มลุกอายุ 1-2 ปี มีน้ำยางสีขาวคล้ายน้ำนมทุกส่วนของลำต้น ลำต้นทรงกระบอก กลวง ใบเดี่ยว เรียงเวียน ออกเป็นกระจุกที่ปลายลำต้น ใบหยักเป็นพูลึก 5-7 พู ดอกแยกเพศหรือสมบูรณ์เพศ ดอกเพศผู้เป็นช่อแยกแขนง มีกลิ่นหอม สีขาว ผลมีเนื้อหลายเมล็ด รูปขอบขนานแกมรูปไข ถึงรูปกึ่งทรงกลม หรือรูปผลแพร์ ผนังผลบาง เกลี้ยง สุกสีเหลือง หรือส้ม เมื่อสุก เนื้อผลสีเหลืองถึงสีส้มปนแดง รสหวาน

ผลิตผลและผลิตภัณฑ์

ผลกินเป็นผักและผลไม้สด ปรุงอาหาร (ดูมะละกอ) แช่อิ่ม (ดูผลไม้ดองและผลไม้แช่อิ่ม) ทำน้ำมะละกอ ลูกกวาดและทอฟฟี่ แยมและเยลลี่ ยางจากผลทำผงหมักเนื้อ

ส่วนของพืชที่นำมาใช้ประโยชน์

ผล


ข้อมูลจาก ศศิวิมล แสวงผล เชฏฐ์ สาทรกิจ ทยา เจนจิตติกุล (2546). สารานุกรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืชในซุปเปอร์มาร์เก็ต ฉบับคอมพิวเตอร์. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ.


อภิชัย อารยะเจริญชัย 2009/05/19 20:10


Personal Tools