ผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืชลักษณะทางพฤกษศาสตร์สมุดคำศัพท์ดัชนีชื่อพืช


มะระ

มะระเป็นพืชวงศ์แตงเช่นเดียวกับแตงกวา แตงโม และฟักทอง สันนิษฐานว่าการปลูกมะระเริ่มแรกในอินเดีย และจีน จากนั้นจึงมีการกระจายพันธุ์ไปยังเขตร้อนทั่วโลก ผลมะระเมื่อเจริญเต็มที่และยังเขียว มีรสขม กินเป็นผักทั้งกินดิบแกล้มลาบ น้ำตก ลวกกินกับขนมจีนน้ำยา ผัดกับไข่ ต้มกับกระดูกหมู ทำมะระยัดไส้หมูสับ และยังมีการบรรจุกระป๋อง ดอง (ดูผักดอง) รวมทั้งทำแห้งด้วย มะระช่วยลดไข้ ละลายเสมหะ และลดระดับน้ำตาลในเลือดได้

ชื่อไทยมะระ
ชื่อสามัญBitter gourd
ชื่อพฤกษศาสตร์Momordica charantia L.
ชื่อวงศ์CUCURBITACEAE
แหล่งกำเนิดและการกระจายพันธุ์อเมริกา

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้เลื้อยอายุหนึ่งปี ลำต้นหยาบสาก มือจับเดี่ยวๆ ใบเดี่ยว เรียงสลับ หยักเป็นพู 3-7 พู พูรูปไข่ ถึงรูปสี่เหลี่ยม ปลายแหลมหรือมีติ่งหนาม มีขนปกคลุมตามเส้นใบ ดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบ ใบประดับเป็นติ่งแหลม ขอบเรียบ กลีบดอกสีเหลืองอ่อนถึงสีส้ม โคนกลีบมีเกล็ด รังไข่รูปไข่ ปลายเป็นจะงอย ผลรูปขอบขนานหรือรูปไข่ สุกสีเหลืองปนส้ม ผนังผลเป็นหนามหยาบขรุขระ ผลแก่จะปริแตกออกไม่เท่ากัน เมล็ดฝังอยู่ในเนื้อสีแดง เมล็ดรูปไข่ แบน ขอบเมล็ดเป็นร่อง

ผลิตผลและผลิตภัณฑ์

ผลกินเป็นผัก ทำผักดอง บรรจุกระป๋อง ทำแห้ง

ส่วนของพืชที่นำมาใช้ประโยชน์

ผล


ข้อมูลจาก ศศิวิมล แสวงผล เชฏฐ์ สาทรกิจ ทยา เจนจิตติกุล (2546). สารานุกรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืชในซุปเปอร์มาร์เก็ต ฉบับคอมพิวเตอร์. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ.


อภิชัย อารยะเจริญชัย 2009/05/19 20:12


Personal Tools