กรีนไฮเปอร์มาร์ท:สารานุกรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืช ในซุปเปอร์มาร์เก็ต

ผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืชลักษณะทางพฤกษศาสตร์สมุดคำศัพท์ดัชนีชื่อพืช


Die bekannte und vor allem beliebte Re Win Funktion ist natürlich auch beim Book of Ra online spielen da und sorgt für enorme Spannung und große Gewinne. Die Rewin Funktion bei Novoline Book of Ra online spielen kann durchaus jeden Menschen zu einem reichen Gewinner machen, da Glück und Mut immer belohnt wird. Zu guter Letzt findet man bei Book of Ra online spielen online lediglich nur ein einziges Feature – das Re Win. Dabei bekommt der Spieler die Chancen, immer wieder einen bestimmten Betrag noch einmal zu erspielen. Hierbei erscheint auf dem Videospielfeld eine Drehscheibe.Das Vollbild startet dieses Feature. Ist dies der Fall siehst du eine Drehscheibe, welche entweder auf „Rewin“ oder manchmal zum Leidwesen auf dem Symbol „Stop“ halten kann. Hierbei bekommt man als Spieler die Chancen, immer wieder einen bestimmten Betrag noch mal zu gewinnen. Dazu erscheint auf dem Bildschirm eine Drehscheibe. Zu guter Letzt findest du in Book of Ra online spielen online bloß ein einziges Feature – das Rewin. Dabei erhält der Spieler die Chancen, immer wieder seinen erspielten Gewinnbetrag noch einmal zu gewinnen. Hierbei erscheint auf dem Spielfeld eine Drehscheibe.Ein sogenanntes Vollbild löst das Spezialfeature aus. Jetzt erscheint die Dreh Scheibe, welche auf „Rewin“ oder auch auf dem Symbol „Stop“ stehen bleiben kann. Hier bekommt der Spieler die Chancen, immer wieder einen bestimmten Gewinnbetrag noch mal auf sein Twist Konto zu packen. Dazu erscheint auf dem Slot Spielfeld eine Drehscheibe. Sehr modern aber im typisch klassischen Slot Design, lädt Novoline Book of Ra online leidenschaftliche Zocker sowie auch Neueinsteiger auf 3 Walzen zum zocken ein. Das Glück kann jeder beim Book of Ra online spielen spielen gleich auf 5 Gewinn Linien fordern.

มะม่วง

มะม่วงเป็นไม้ผลในวงศ์เดียวกับมะม่วงหิมพานต์ มีถิ่นกำเนิดในอินเดียต่อกับเมียนมาร์ มีการปลูกในอินเดียมาหลายพันปีแล้ว จากนั้นจึงกระจายพันธุ์ไปทั่วโลก ประเทศที่ผลิตมะม่วงเป็นสินค้าออกสำคัญ ได้แก่ เม็กซิโก ปากีสถาน และบราซิล

ผลมะม่วงจะถูกเก็บเมื่อแก่จัด อาจกินดิบเป็นผลไม้แบบมะม่วงมัน หรือมะม่วงเปรี้ยว กินเป็นผัก โดยซอยทำยำ หรือเป็นผักสลัด ดองหรือแช่อิ่ม (ดูผลไม้ดองหรือผลไม้แช่อิ่ม) หรืออาจกินสุกเป็นผลไม้ ทำมะม่วงกวน มะม่วงเค็ม ซอสชัทนี่ (chutney) ซอสพริก ไอศกรีม น้ำมะม่วง ไวน์ แยมและเยลลี่ นอกจากนี้ยอดมะม่วงก็กินเป็นผักสดได้ ไม้มะม่วงใช้ทำถ่านและเพาะเห็ด เปลือกไม้มะม่วงมียางให้สีน้ำตาลเหลืองสำหรับย้อมผ้าไหม

ชื่อไทยมะม่วง
ชื่อสามัญMango
ชื่อพฤกษศาสตร์Mangifera indica L.
ชื่อวงศ์ANACARDIACEAE
แหล่งกำเนิดและการกระจายพันธุ์ประเทศไทยถึงอินเดีย

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้นไม่ผลัดใบ แตกกิ่งก้านมาก ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปขอบขนาน โคนใบและปลายใบแหลม ผลเมล็ดแข็ง มีรูปร่าง ขนาด และสีสันแตกต่างกันไปตามพันธุ์ มักมีรูปขอบขนานแกมรูปไข่ เบี้ยว สีเขียวปนเหลืองถึงสีแดง เมล็ดอยู่ในผนังผลชั้นนอกที่แข็ง มีเอ็มบริโอหนึ่งหรือหลายอัน

ผลิตผลและผลิตภัณฑ์

ผลเจริญเต็มที่และผลสุกกินสดเป็นผลไม้ ดอง แช่อิ่ม (ดูผลไม้ดองและผลไม้แช่อิ่ม) ทำขนม ซอส ไอศกรีม น้ำมะม่วง ไวน์ แยมและเยลลี่ ยอดและผลอ่อนกินเป็นผักสด ไม้มะม่วงทำถ่าน และเพาะเห็ด เปลือกไม้ใช้ย้อมผ้า

ส่วนของพืชที่นำมาใช้ประโยชน์

ผล ยอด ลำต้น (เนื้อไม้และเปลือกไม้)


ข้อมูลจาก ศศิวิมล แสวงผล เชฏฐ์ สาทรกิจ ทยา เจนจิตติกุล (2546). สารานุกรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืชในซุปเปอร์มาร์เก็ต ฉบับคอมพิวเตอร์. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ.


อภิชัย อารยะเจริญชัย 2009/05/18 15:20


Personal Tools