ผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืชลักษณะทางพฤกษศาสตร์สมุดคำศัพท์ดัชนีชื่อพืช


มะขาม

มะขามเป็นพืชพื้นเมืองในเขตร้อนของเอเชียและอัฟริกา และเป็นพืชวงศ์ถั่วเช่นเดียวกับผักกะเฉด มันแกว มะขาม ถั่วเหลือง ถั่วพู และถั่วอื่นๆ ปัจจุบันประเทศแถบละตินอเมริกาส่งออกมะขามในน้ำเชื่อม แต่ทางอินเดียผลิตมะขามคลุกเกลือ ชาวเอเชียนิยมผสมมะขามในซอส แกง ทำเครื่องดื่มน้ำมะขาม มะขามแช่อิ่ม และมะขามแก้ว ในบ้านเราใช้มะขามเปียกใส่แกงส้ม และน้ำพริกแกง ส่วนมะขามสกัดเข้มข้นใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตซอส เช่น ซอสวูสเตอร์ และผสมลูกกวาดและทอฟฟี่

ชื่อไทยมะขาม
ชื่อสามัญTamarind
ชื่อพฤกษศาสตร์Tamarindus indica L.
ชื่อวงศ์FABACEAE
แหล่งกำเนิดและการกระจายพันธุ์ทุ่งหญ้าสาวานาในอัฟริกาเขตร้อน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้นไม่ผลัดใบ สูงได้ถึง 30 เมตร ทรงพุ่มกลม เปลือกหยาบ เป็นร่อง ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ มีหูใบ และก้านใบ ใบย่อยรูปขอบขนานแคบ ขอบใบเรียบ ช่อดอกออกที่ซอกใบและปลายกิ่ง ดอกมีกลิ่นหอม กลีบเลี้ยง 4 มีขนาดไม่เท่ากัน กลีบดอก 5 กลีบ กลีบบนและกลีบข้างมีขนาดใหญ่ และเด่นสะดุดตา สีเหลืองนวลและมีเส้นใบสีแดงปนน้ำตาล อีก 2 กลีบลดรูป เป็นรูปแถบ สีขาว เกสรเพศเมีย 3 เกสรเพศเมีย 1 ผลรูปกึ่งทรงกระบอก อาจแบนด้านข้าง ผลเป็นฝักหักข้อ ผนังผลชั้นนอกเปราะ ผนังผลชั้นกลางเป็นเนื้อนุ่มสีน้ำตาล มีรสเปรี้ยวหรือหวาน ผนังผลชั้นในบาง คล้ายแผ่นหนัง

ผลิตผลและผลิตภัณฑ์

กินสดเป็นผลไม้ ทำมะขามเปียก (ดูมะขาม) คลุกเกลือ เชื่อม แช่อิ่ม น้ำมะขาม มะขามแก้ว ผสมซอส (ดูซอสวูสเตอร์) แยมและเยลลี่ ลูกกวาดและทอฟฟี่

ส่วนของพืชที่นำมาใช้ประโยชน์

ผล (ฝัก)


ข้อมูลจาก ศศิวิมล แสวงผล เชฏฐ์ สาทรกิจ ทยา เจนจิตติกุล (2546). สารานุกรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืชในซุปเปอร์มาร์เก็ต ฉบับคอมพิวเตอร์. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ.


อภิชัย อารยะเจริญชัย 2009/05/20 19:33


Personal Tools