กรีนไฮเปอร์มาร์ท:สารานุกรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืช ในซุปเปอร์มาร์เก็ต

ผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืชลักษณะทางพฤกษศาสตร์สมุดคำศัพท์ดัชนีชื่อพืช


E-Zigarette rauchen sollte nicht ekelhaft sein. Hier wird dir weiter geholfen e Zigarette Preisvergleich ! Elektrische Kippen sollen nicht schädlich sein. Genau deswegen kann man es mal versuchen. Novoline Book of Ra online spielen gehört zu den am meisten gespielten Automatenspielen in Deutschland und ist für seine tollen Gewinnmöglichkeiten bekannt. Book of Ra online zählt zu den. Novoline Book of Ra online spielenbietet die bekannten Obst Symbole und genauso wird man beim Novoline Book of Ra online mit edlen Rubinen und auch andren Spielsymbolen wie z.B Zahlen überrascht werden. Wie beim echten, realen Slotautomaten findet man auch beim Book of Ra spielen die beliebten Früchte auf den Gewinn Linien.|Jedoch Book of Ra wär nicht so enorm beliebt, wenn nicht noch die Bonusspiele für echte Spannung sorgen.

มะกรูด

มะกรูดเป็นพืชในวงศ์ส้มเช่นเดียวกับมะนาว เลมอน ส้มโอ และส้มเขียวหวาน ไม่ทราบถิ่นกำเนิดที่แน่นอนแต่พบในป่าบริเวณประเทศไทย มาเลเซีย ศรีลังกา และเมียนมาร์ และปัจจุบันมีปลูกทั่วไปในเขตร้อนของทวีปเอเชีย

ยอด และใบมะกรูดมีกลิ่นหอมใช้เป็นเครื่องเทศ ใช้ทั้งใบ ซอย หรือฉีก สดหรือปรุงอาหาร เช่น แกง ยำ ต้มยำ แต่งกลิ่นน้ำพริก ผิวผลดิบนำมาสกัดน้ำมันโดยใช้ไอน้ำ ใช้แต่งกลิ่นแชมพู ครีมและโลชั่นบำรุงผิว สบู่ ผลที่ปอกผิวออกแล้วนำมาคั้นเอาน้ำใช้สระผม แต่งรสอาหาร ผสมเครื่องดื่ม หรือเป็นยาฆ่าแมลง

ชื่อไทยมะกรูด
ชื่อสามัญKiffir lime, Leech lime
ชื่อพฤกษศาสตร์Citrus hystrix DC.
ชื่อวงศ์RUTACEAE
แหล่งกำเนิดและการกระจายพันธุ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ต้นขนาดเล็ก กิ่งก้านอ่อนเป็นเหลี่ยม หนามตั้งตรง ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปใบหอก โคนใบกลมหรือแหลม ปลายใบเว้า ก้านใบแผ่ออกเป็นปีก รูปไข่กลับถึงรูปช้อนแกมรูปขอบขนาน ดอกมีขนาดเล็ก สีขาว กลีบเลี้ยง 5 กลีบดอก 5 มีกลิ่นหอม ผลรูปผลแพร์ มีน้ำน้อย รสเปรี้ยว สุกสีเหลืองหรือเหลืองปนเขียว เมล็ดใหญ่แข็ง

ผลิตผลและผลิตภัณฑ์

ยอด และใบเป็นเครื่องเทศ ผิวผลดิบสกัดน้ำมันใช้แต่งกลิ่น น้ำคั้นจากผลใช้สระผม เป็นเครื่องเทศ ยาฆ่าแมลง

ส่วนของพืชที่นำมาใช้ประโยชน์

ยอด ใบ ผลเจริญเต็มที่


ข้อมูลจาก

ศศิวิมล แสวงผล เชฏฐ์ สาทรกิจ ทยา เจนจิตติกุล (2546). สารานุกรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืชในซุปเปอร์มาร์เก็ต ฉบับคอมพิวเตอร์. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ.


อภิชัย อารยะเจริญชัย 2009/05/20 21:14


Personal Tools