กรีนไฮเปอร์มาร์ท:สารานุกรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืช ในซุปเปอร์มาร์เก็ต

ผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืชลักษณะทางพฤกษศาสตร์สมุดคำศัพท์ดัชนีชื่อพืช


พริกไทย

ที่จริงแล้วพริกไทยไม่ได้เป็นพืชพื้นเมืองของประเทศไทย แต่มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย พริกไทยเป็นไม้เถาในวงศ์เดียวกับดีปลี และชะพลู นอกจากเก็บผลอ่อนกินสดคือพริกไทยอ่อน และทำแห้งเป็นเม็ดพริกไทย (ดูเม็ดพริกไทยบรรจุขวด) แล้ว ยังสามารถนำเม็ดพริกไทยมากลั่นด้วยไอน้ำเพื่อสกัดน้ำมัน ใช้แต่งกลิ่นอาหารในระดับอุตสาหกรรม สารที่ทำให้พริกไทยมีรสเผ็ด คือ ชันน้ำมัน (oleoresin) และสารอัลคาลอยด์สำคัญที่ทำให้พริกไทยมีกลิ่นหอมฉุน คือ ไปเปอรีน (piperine)

ชื่อไทยพริกไทย
ชื่อสามัญPepper
ชื่อพฤกษศาสตร์Piper nigrum L.
ชื่อวงศ์PIPERACEAE
แหล่งกำเนิดและการกระจายพันธุ์อินเดีย เอเชียเขตร้อน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้เลื้อย เลื้อยได้ไกลถึง 4 เมตร ออกรากตามข้อ เกาะกับหลัก ดอกแยกเพศร่วมต้นหรือต่างต้น ลำต้นกลม อ้วนพองบริเวณข้อ เกลี้ยง ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปไข่กว้างหรือรูปหัวใจ โคนใบกลมหรือกึ่งรูปหัวใจปลายเรียวแหลมถึงกลม ใบสีเขียว เกลี้ยง ก้านใบเป็นร่องลึก ช่อดอกรูปทรงกระบอก ผลเรียงตัวหลวมๆ สุกสีแดงเข้ม

ผลิตผลและผลิตภัณฑ์

ผลอ่อนสด ผลแก่แห้งใช้เป็นเครื่องเทศ น้ำมันเม็ดพริกไทยใช้แต่งกลิ่น

ส่วนของพืชที่นำมาใช้ประโยชน์

ผล


ข้อมูลจาก

ศศิวิมล แสวงผล เชฏฐ์ สาทรกิจ ทยา เจนจิตติกุล (2546). สารานุกรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืชในซุปเปอร์มาร์เก็ต ฉบับคอมพิวเตอร์. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ.


อภิชัย อารยะเจริญชัย 2009/05/21 19:52


Personal Tools