กรีนไฮเปอร์มาร์ท:สารานุกรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืช ในซุปเปอร์มาร์เก็ต

ผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืชลักษณะทางพฤกษศาสตร์สมุดคำศัพท์ดัชนีชื่อพืช


ฝรั่ง

ฝรั่งเป็นพืชในวงศ์เดียวกับกานพลู และยูคาลิปตัส และเป็นพืชพื้นเมืองในแถบเม็กซิโกและเปรู ประเทศผู้ผลิตฝรั่งสำคัญ ได้แก่ บราซิล เม็กซิโก อินเดีย และไทย

นอกจากกินฝรั่งเป็นผลไม้แล้ว ฝรั่งสุกยังใช้เป็นส่วนผสมในขนมอบ เช่น เค้ก และพาย ทำแยมและเยลลี่ ฝรั่งดอง (ดูผลไม้ดองและผลไม้แช่อิ่ม) ฝรั่งอบแห้ง ต้มกับน้ำเชื่อมและบรรจุกระป๋อง ทำน้ำฝรั่ง (ดูน้ำผลไม้)

ชื่อไทยฝรั่ง
ชื่อสามัญGuava
ชื่อพฤกษศาสตร์Psidium guajava L.
ชื่อวงศ์MYRTACEAE
แหล่งกำเนิดและการกระจายพันธุ์เม็กซิโก เปรู

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้พุ่มมีรากตื้น หรือไม้ต้นขนาดเล็ก เปลือกเรียบ สีเขียวถึงสีน้ำตาลแดง เรียงตรงข้าม ใบเดี่ยว มีต่อม แผ่นใบรูปรีถึงรูปขอบขนาน ดอกเดี่ยวหรือเป็นช่อกระจุก มี 2-3 ดอกย่อย ออกตามซอกใบ ดอกสีขาว เกสรเพศผู้จำนวนมาก ผลมีเนื้อหลายเมล็ด รูปทรงกลม รูปไข่ หรือรูปลูกแพร์ ผนังผลชั้นนอก (exocarp) สีเขียวถึงเหลือง ผนังผลชั้นกลาง (mesocarp) นิ่มสีขาว เหลือง ชมพู หรือแดง มีเซลล์สโตน (stone cell) มีรสเปรี้ยวถึงหวานและมีกลิ่นหอม เมล็ดจำนวนมาก ฝังอยู่ในผนังผลชั้นใน (endocarp) เมล็ดสีเหลือง แข็ง รูปไต

ผลิตผลและผลิตภัณฑ์

ผลไม้กินสด ดอง อบแห้ง บรรจุกระป๋อง ผสมในขนมอบ ทำน้ำฝรั่ง (ดูน้ำผลไม้)

ส่วนของพืชที่นำมาใช้ประโยชน์

ผล


ข้อมูลจาก

ศศิวิมล แสวงผล เชฏฐ์ สาทรกิจ ทยา เจนจิตติกุล (2546). สารานุกรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืชในซุปเปอร์มาร์เก็ต ฉบับคอมพิวเตอร์. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ.


อภิชัย อารยะเจริญชัย 2009/05/21 19:20


Personal Tools