กรีนไฮเปอร์มาร์ท:สารานุกรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืช ในซุปเปอร์มาร์เก็ต

ผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืชลักษณะทางพฤกษศาสตร์สมุดคำศัพท์ดัชนีชื่อพืช


ผักชี

ผักชี (cilantro) เป็นพืชในวงศ์เดียวกับแครอท และพืชที่ใช้เป็นเครื่องเทศหลายชนิด เช่น ยี่หร่า พาสลี (parsley) ขึ้นฉ่าย (celery) เทียนสัตตบุศย์ (anise) เทียนตากบ (caraway) และเทียนตาตั๊กแตน (ผักชีลาว หรือ dill) ลักษณะสำคัญของพืชในวงศ์นี้ คือ มีช่อดอกเป็นช่อซี่ร่ม มีการใช้ผักชีสดทั้งใบ ต้น และราก รวมทั้งผลแห้ง ซึ่งเรียกว่าลูกผักชีเพื่อแต่งกลิ่นอาหาร

ชื่อไทยผักชี
ชื่อสามัญCilantro, Coriander
ชื่อพฤกษศาสตร์Coriandrum sativum L.
ชื่อวงศ์APIACEAE
แหล่งกำเนิดและการกระจายพันธุ์ยุโรปตอนใต้

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ล้มลุกอายุหนึ่งปี ทุกส่วนมีกลิ่นหอม ใบตอนล่างมีขอบเขตเป็นทรงกลม รูปลิ่มแกมรูปไข่ ขอบหยักเป็นฟันเลื่อยลึก ก้านใบยาว ใบตอนบนเป็นใบประกอบแบบขนนก 2-3 ชั้น แต่ละใบย่อยรูปแถบ ช่อดอกแบบช่อซี่ร่ม มี 2-5 ช่อย่อย มักไม่มีวงใบประดับ ถ้ามีเป็นจำนวน 3 รูปแถบ ดอกสีขาวหรือม่วงแดงอ่อน ผลแบบผักชี

ผลิตผลและผลิตภัณฑ์

ใบ และรากสดกินเป็นผัก และเครื่องเทศ ผลแห้งและป่นเป็นเครื่องเทศ น้ำมันลูกผักชี เป็นเครื่องเทศและใช้แต่งกลิ่น

ส่วนของพืชที่นำมาใช้ประโยชน์

ใบ ราก ผล


ข้อมูลจาก ศศิวิมล แสวงผล เชฏฐ์ สาทรกิจ ทยา เจนจิตติกุล (2546). สารานุกรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืชในซุปเปอร์มาร์เก็ต ฉบับคอมพิวเตอร์. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ.


อภิชัย อารยะเจริญชัย 2009/05/19 18:48


Personal Tools