ผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืชลักษณะทางพฤกษศาสตร์สมุดคำศัพท์ดัชนีชื่อพืช


ผักกาดขาว

เชื่อกันว่าผักกาดขาวเป็นลูกผสมในธรรมชาติระหว่างผักกาดขาวกวางตุ้ง (pak choi) กับหัวผักกาดแดง (turnip) ซึ่งมีปลูกแพร่หลายในประเทศจีนมาเป็นเวลานานหลายพันปีแล้ว การปลูกผักกาดขาวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มมากว่า 600 ปี ปัจจุบันเป็นผักที่เป็นที่นิยมมากชนิดหนึ่งในประเทศแถบนี้ แต่การค้าระหว่างประเทศมีมูลค่าน้อย อย่างไรก็ตาม การส่งออกเมล็ดพันธุ์จากญี่ปุ่น และไต้หวันมีมูลค่าสูง

ผักกาดขาวเป็นพืชในวงศ์เดียวกับกะหล่ำปลี กะหล่ำดอก คะน้า และมัสตาร์ด ผักกาดขาวมีหลายพันธุ์ เช่น ผักกาดหางหงส์ ผักกาดโสภณ ผักกาดขาวปลีฝรั่ง เป็น

ชื่อไทยผักกาดขาว
ชื่อสามัญChinese cabbage
ชื่อพฤกษศาสตร์Brassica rapa L. cv. group Chinese cabbage
ชื่อวงศ์BRASSICACEAE
แหล่งกำเนิดและการกระจายพันธุ์จีน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ล้มลุกอายุ 2 ปี ปลูกเป็นไม้ล้มลุก เมื่อยังไม่ออกดอก สูง 20-50 เซนติเมตร เมื่อออกดอกมีขนาดสูงได้ถึง 1.5 เมตร ใบเรียงเวียนเป็นใบกระจุกแบบกุหลาบซ้อนขนาดใหญ่ โคนอัดเป็นหัวแน่นรูปสามเหลี่ยมสั้น ใบกว้าง 15-35 เซนติเมตร ยาว 20-90 เซนติเมตร ช่อดอกออกที่ปลายยอด แบบช่อกระจะ แตกช่อแขนงย่อยมาก ดอกสมบูรณ์เพศ กลีบเลี้ยง 4 กลีบ สีเขียวปนเหลือง กลีบดอก 4 กลีบ สีเหลืองสด เกสรเพศผู้ 6 ยาว4สั้น2 ผลแตกแบบผักกาด มี 10-25 เมล็ด

ผลิตผลและผลิตภัณฑ์

กินเป็นผักสด ใช้ปรุงอาหาร ทำผักดอง ผักกระป๋อง ตังฉ่าย

ส่วนของพืชที่นำมาใช้ประโยชน์

ยอดและใบ


ข้อมูลจาก ศศิวิมล แสวงผล เชฏฐ์ สาทรกิจ ทยา เจนจิตติกุล (2546). สารานุกรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืชในซุปเปอร์มาร์เก็ต ฉบับคอมพิวเตอร์. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ.


อภิชัย อารยะเจริญชัย 2009/05/19 19:38


Personal Tools