ผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืชลักษณะทางพฤกษศาสตร์สมุดคำศัพท์ดัชนีชื่อพืช


ผักกะเฉด

ผักกะเฉดเป็นพืชน้ำ อยู่ในวงศ์เดียวกับมันแกว มะขาม ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วพู และถั่วอื่นๆ มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนของโลก แต่ยังไม่มีการยืนยันว่าเป็นที่ใดแน่ อย่างไรก็ตาม ผักกะเฉดเป็นผักที่ปลูกกันแพร่หลายในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน ผักกะเฉดมีโครงสร้างพิเศษสีขาวหุ้มรอบปล้องเพื่อช่วยพยุงลำต้นให้ลอยน้ำ

ชื่อไทยผักกะเฉด
ชื่อสามัญWater mimosa
ชื่อพฤกษศาสตร์Neptunia oleracea Lour.
ชื่อวงศ์FABACEAE
แหล่งกำเนิดและการกระจายพันธุ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ล้มลุกอายุหลายปี เป็นพืชน้ำ ลอยบนผิวน้ำ หรือทอดเลื้อยบนริมฝั่งน้ำ ลำต้นมักไม่แตกกิ่ง มีเส้นใยคล้ายฟองน้ำอยู่ตามปล้อง ออกรากฝอยตามข้อ ใบเรียงสลับ เป็นใบประกอบแบบขนนก 2 ชั้น ก้านใบเป็นเหลี่ยม แกนกลางใบมีปีก มีขนาดไม่เท่ากันทั้ง 2 ด้าน ช่อดอกออกตามซอกใบ ตั้งตรง หรือโค้งเล็กน้อย เป็นช่อเชิงลดรูปไข่กลับ เมื่อยังตูม ดอกขนาดเล็ก ไม่มีก้านดอกย่อย สีเหลือง ผลเป็นฝักแบบถั่ว รูปขอบขนานกว้างและแบน เมล็ดรูปไข่แบน สีน้ำตาล

ผลิตผลและผลิตภัณฑ์

กินเป็นผักสดและใช้ปรุงอาหาร

ส่วนของพืชที่นำมาใช้ประโยชน์

ยอด กิ่ง และใบอ่อน


ข้อมูลจาก ศศิวิมล แสวงผล เชฏฐ์ สาทรกิจ ทยา เจนจิตติกุล (2546). สารานุกรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืชในซุปเปอร์มาร์เก็ต ฉบับคอมพิวเตอร์. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ.


อภิชัย อารยะเจริญชัย 2009/05/20 19:20


Personal Tools