กรีนไฮเปอร์มาร์ท:สารานุกรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืช ในซุปเปอร์มาร์เก็ต

ผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืชลักษณะทางพฤกษศาสตร์สมุดคำศัพท์ดัชนีชื่อพืช


ถั่วลิสง

ถั่วลิสงเป็นพืชวงศ์ถั่วอีกชนิดหนึ่งที่ปลูกกันมานานแล้ว และปัจจุบันก็เป็นที่นิยมปลูกทั่วโลก ถั่วลิสงมีกำเนิดในบริเวณประเทศโบลิเวียและอาร์เจนตินาในทวีปอเมริกาใต้ เล่ากันว่าชาวโปรตุเกสเป็นผู้นำถั่วลิสงจากประเทศบราซิลไปปลูกยังอัฟริกาและอินเดียราวปีพ.ศ. 2000 และชาวดัทช์นำไปปลูกในอินโดนีเซียในราวพ.ศ. 2100

เมื่อดอกถั่วลิสงได้รับการผสม จะแทงก้านชูเกสรเพศเมียซึ่งเป็นเนื้อเยื่อเจริญใต้รังไข่ลงไปในดิน ส่วนที่เจริญยืดยาวออกนี้มีลักษณะคล้ายเข็มหมุด เรียกว่า เพ็ก (peg) รังไข่จะเจริญเป็นฝักอยู่ใต้ผิวดินลึก 3-5 เซนติเมตร การเก็บเกี่ยวฝักถั่วลิสงจะใช้วิธีการถอนทั้งต้น

ชื่อไทยถั่วลิสง
ชื่อสามัญPeanut, Groundnut, Monkey Nut
ชื่อพฤกษศาสตร์Arachis hypogaea L.
ชื่อวงศ์FABACEAE
แหล่งกำเนิดและการกระจายพันธุ์อเมริกาใต้

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ล้มลุกอายุหนึ่งปี ตั้งตรงหรือทอดราบกับพื้นบางส่วน สูงได้ถึง 30 เซนติเมตร ใบเรียงสลับ เป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 2 คู่ กว้าง 1-3 เซนติเมตร ยาว 1-7 เซนติเมตร รูปไข่กลับหรือรูปรี เกลี้ยง หรือมีขนด้านท้องใบประปราย หูใบยาวได้ถึง 4 เซนติเมตร รูปใบหอกแกมรูปแถบ ดอกออกตามซอกใบ กลีบคลุมยาวได้ถึง 1.5 เซนติเมตร สีเหลือง เส้นใบแดงเมื่อติดผล ผลกว้าง 1.5 เซนติเมตร ยาว ประมาณ 6 เซนติเมตร ก้านชูเกสรเพศเมียยื่นยาวได้ถึง 20 เซนติเมตร แทงลงในพื้นดิน ผลเป็นฝักแบบถั่ว ผนังผลหนาแข็ง เมล็ดรูปไข่ เมล็ด 1-3 ต่อฝัก

ผลิตผลและผลิตภัณฑ์

เมล็ดทอด ต้มกินเป็นขนมขบเคี้ยว ทำอาหาร (ดูถั่วลิสง) เนยถั่ว แป้งถั่วลิสง

ส่วนของพืชที่นำมาใช้ประโยชน์

เมล็ด


ข้อมูลจาก ศศิวิมล แสวงผล เชฏฐ์ สาทรกิจ ทยา เจนจิตติกุล (2546). สารานุกรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืชในซุปเปอร์มาร์เก็ต ฉบับคอมพิวเตอร์. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ.


อภิชัย อารยะเจริญชัย 2009/05/19 19:09


Personal Tools