ผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืชลักษณะทางพฤกษศาสตร์สมุดคำศัพท์ดัชนีชื่อพืช


ถั่วปากอ้า

เชื่อกันว่าถั่วปากอ้ามีถิ่นกำเนิดในแถบเมดิเตอร์เรเนี่ยน แต่ปัจจุบันจีนเป็นประเทศที่ผลิตถั่วปากอ้ามากที่สุด คือราว 65% ของผลผลิตโลก

ถั่วปากอ้าเป็นพืชวงศ์ถั่วเช่นเดียวกับถั่วเหลือง ถั่วลิสง ถั่วแขก และถั่วพู ผลของพืชวงศ์นี้มีลักษณะเฉพาะ เรียกว่า ฝักแบบถั่ว ถั่วปากอ้าเป็นถั่วเมล็ดใหญ่ มี 2-6 เมล็ดต่อฝัก เมล็ดกินได้ทั้งสด แห้ง แต่นิยมคือนำมาทอดคลุกกับเกลือ ทำเป็นขนมขบเคี้ยว

ชื่อไทยถั่วปากอ้า
ชื่อสามัญBroad bean, English Bean, European Bean , Field Bean
ชื่อพฤกษศาสตร์Vicia faba L.
ชื่อวงศ์FABACEAE
แหล่งกำเนิดและการกระจายพันธุ์เมดิเตอร์เรเนียน อัฟริกาเหนือ เอเชียตะวันตกเฉียงใต้

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ล้มลุกอายุหนึ่งปี ลำต้นตั้งแข็งแรง สูงได้ถึง 2 เมตร ไม่มีมือจับ ลำต้นเป็นสัน ใบประกอบแบบขนนกมี 1-3 คู่ รูปไข่ถึงรูปขอบขนาน ปลายเว้า มีนวล ดอกเดี่ยว หรือเป็นกระจุก ออกตามซอกใบ สีขาว มีแต้มหรือจุดสีม่วงแดง ผลเมื่ออ่อนมีขนปกคลุมหนาแน่น เมื่อแก่มีขนปกคลุมบ้าง ผลเป็นฝักแบบถั่ว เมล็ดเดียว เมล็ดรูปขอบขนานแกมรูปไข่ แบน

ผลิตผลและผลิตภัณฑ์

ขนมขบเคี้ยว

ส่วนของพืชที่นำมาใช้ประโยชน์

เมล็ด


ข้อมูลจาก ศศิวิมล แสวงผล เชฏฐ์ สาทรกิจ ทยา เจนจิตติกุล (2546). สารานุกรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืชในซุปเปอร์มาร์เก็ต ฉบับคอมพิวเตอร์. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ.


อภิชัย อารยะเจริญชัย 2009/05/19 19:40


Personal Tools