กรีนไฮเปอร์มาร์ท:สารานุกรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืช ในซุปเปอร์มาร์เก็ต

ผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืชลักษณะทางพฤกษศาสตร์สมุดคำศัพท์ดัชนีชื่อพืช


ข้าวโพด

ข้าวโพดเป็นธัญพืชสำคัญชนิดหนึ่ง อยู่ในวงศ์เดียวกับไผ่ (ดูไผ่ตง) ตะไคร้ หญ้าและธัญพืช เช่น ข้าว ข้าวบาร์เลย์ และข้าวสาลี ข้าวโพดมีถิ่นกำเนิดในเม็กซิโกและอเมริกากลาง ชาวโปรตุเกสเป็นผู้นำข้าวโพดมาปลูกในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อประมาณ 400 ปีมาแล้ว

ข้าวโพดส่วนที่เราเรียกว่าเมล็ด ที่จริงคือผลธัญพืช และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายประเภท ข้าวโพดหวาน (sweet corn) ปลูกเพื่อกินฝัก ฟลินท์คอร์น (flint corn) ใช้เลี้ยงสัตว์ และทำแป้งที่เรียกว่าคอร์นมีล (cornmeal) ส่วนป๊อปคอร์น (popcorn) เมื่อนำมาคั่ว เอนโดสเปิร์มจะระเบิดแตกออก นิยมกินเป็นขนมขบเคี้ยวโดยเฉพาะในโรงภาพยนตร์

ข้าวโพดที่ผ่านการโม่เป็นแป้งข้าวโพดใช้ในอุตสาหกรรมได้หลายชนิด ทั้งอุตสาหกรรมอาหาร เบียร์ ทอผ้า กระดาษ (ดูแป้งข้าวโพด) ส่วนน้ำมันข้าวโพดได้จากการบดแยกเอาเอ็มบริโอในเมล็ดข้าวโพดไปสกัดน้ำมัน

ผู้ผลิตข้าวโพดสำคัญของโลก คือ สหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา และฝรั่งเศส

ชื่อไทยข้าวโพด
ชื่อสามัญCorn
ชื่อพฤกษศาสตร์Zea mays L.
ชื่อวงศ์POACEAE
แหล่งกำเนิดและการกระจายพันธุ์อเมริกากลาง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

พืชพวกหญ้า ไม้ล้มลุกอายุหนึ่งปี ดอกแยกเพศร่วมต้น มักไม่แตกกอ ใบเดี่ยว เรียงสลับเป็น 2 แถว กาบใบซ้อนทับกัน มีเขี้ยว แผ่นใบรูปใบหอกแกมรูปแถบ ช่อดอกเพศผู้ออกที่ปลายยอด ช่อดอกเพศเมียแบบช่อเชิงลด ช่อผลถูกใบประดับห่อหุ้มมิดชิด รูปทรงกระบอก ผลแบบผลธัญพืช มี 30-100 ผลในแต่ละช่อ เรียงเป็นแถวยาวเป็นระเบียบ ผลรูปสามเหลี่ยมหรือรูปไข่กลับ แบน สีขาว เหลือง ม่วงแดง ม่วงดำ หรือมีสีปนกัน

ผลิตผลและผลิตภัณฑ์

กินข้าวโพดฝักอ่อน ฝักสด ฝักแช่แข็ง เมล็ดแช่แข็ง เมล็ดกระป๋อง เป็นผักและผลไม้ ทำแป้งข้าวโพด ป๊อบคอร์น น้ำมันข้าวโพด ข้าวโพดอบกรอบ (ดูธัญชาติอบกรอบ)

ส่วนของพืชที่นำมาใช้ประโยชน์

ผลธัญพืช


ข้อมูลจาก

ศศิวิมล แสวงผล เชฏฐ์ สาทรกิจ ทยา เจนจิตติกุล (2546). สารานุกรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืชในซุปเปอร์มาร์เก็ต ฉบับคอมพิวเตอร์. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ.


อภิชัย อารยะเจริญชัย 2009/05/20 21:06


Personal Tools