ผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืชลักษณะทางพฤกษศาสตร์สมุดคำศัพท์ดัชนีชื่อพืช


กระเทียม

กระเทียมเป็นพืชปลูกเก่าแก่ที่มีกำเนิดในเอเชียกลาง กระจายพันธุ์ผ่านเมดิเตอร์เรเนียน และมีหลักฐานว่าใช้กันในอียิปต์ กรีก และโรมันโบราณ ทั้งยังมีการปลูกกันในจีนและอินเดีย ซึ่งนิยมใช้เพื่อดับกลิ่นคาว กินกับอาหารมันๆเพื่อแก้เลี่ยน นอกจากนั้นยังมีสรรพคุณทางยา เช่น แก้ท้องอืด รักษากลากเกลื้อน ฯลฯ

ชื่อไทยกระเทียม
ชื่อสามัญGarlic
ชื่อพฤกษศาสตร์Allium sativum L.
ชื่อวงศ์LILIACEAE
แหล่งกำเนิดและการกระจายพันธุ์เอเชียกลาง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ไม้ล้มลุกอายุหลายปี มีหัวใต้ดินมีลักษณะกลมแป้น มีแผ่นเยื่อสีขาวหรือม่วงอมชมพูหุ้มอยู่ 3-4 ชั้น ซึ่งลอกออกได้ แต่ละหัวมี 6-10 กลีบ ใบเดี่ยวขึ้นมาจากดินเรียงเวียน แบนเป็นรูปแถบแคบ โคนแผ่เป็นแผ่นและเชื่อมติดกันเป็นวงหุ้มรอบใบที่อ่อนกว่าและก้านช่อดอกทำให้เกิดเป็นลำต้นเทียม ช่อดอกแบบช่อซี่ร่ม ก้านช่อดอกโดด ดอกสมบูรณ์เพศ กลีบรวม 6 กลีบ สีขาวหรือสีขาวอมชมพู เกสรเพศผู้ 6 อัน รังไข่เหนือวงกลีบ มี 3 ช่อง ผลเล็กเป็นกระเปาะสั้นๆ รูปไข่หรือค่อนข้างกลม มี 3 พู เมล็ดเล็ก สีดำ

ผลิตผลและผลิตภัณฑ์

หัวกลีบสด ป่น ดอง กินเป็นผัก เครื่องเทศ และสมุนไพร น้ำมันกระเทียมใช้แต่งกลิ่น (ดูกระเทียม)

ส่วนของพืชที่นำมาใช้ประโยชน์

หัว [แบบหอม]


ข้อมูลจาก

ศศิวิมล แสวงผล เชฏฐ์ สาทรกิจ ทยา เจนจิตติกุล (2546). สารานุกรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืชในซุปเปอร์มาร์เก็ต ฉบับคอมพิวเตอร์. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. กรุงเทพฯ.


อภิชัย อารยะเจริญชัย 2009/05/16 16:25


Personal Tools