Articles Posted in the " Calcium " Category


  • “แคลเซียม” นั้นสำคัญไฉน?

                    ปัจจุบันคนเราสนใจเรื่องสุขภาพกันมาก มีความกระตือรือร้นที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคต่างๆ และการป้องกัน อาหารเสริมสุขภาพทั้งหลายก็ขายดิบขายดี (เกินไป) จนคนไทยขึ้นชื่อว่าชอบ “ซื้อสุขภาพ” เพื่อเพื่อนฝูง เครือญาติ ทราบว่าผู้เขียนทำงานวิจัยเกี่ยวกับแคลเซียมและกระดูก ผู้เขียนก็ได้คำถามมากมายว่าทำอย่างไรจะมีร่างกายแข็งแรงห่างไกลจากโรคกระดูกพรุน คำถามสุดฮิตก็คือ จำเป็นต้องรับประทานแคลเซียมเสริมหรือไม่ มากน้อยแค่ไหน ต้องรับประทานเป็นประจำทุกวันหรือไม่ ถ้ารับประทานมากเกินไปจะเกิดโทษต่อร่างกายหรือเปล่า ทำอย่างไรจะรู้ว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุน ถ้ามีกระดูกบางออกกำลังกายได้หรือไม่ ผู้เขียนก็พยายามตอบแบบให้เข้าใจง่ายๆ ภายในเวลาไม่กี่นาทีที่ยืนคุยกัน แต่ถ้าจะให้เข้าใจจริงๆ และนำไปปฏิบัติได้ก็ต้องมีความเข้าใจเรื่องสมดุลของแคลเซียมในร่างกายเป็นพื้นฐานเสียก่อน นั่นคือเข้าใจว่าร่างกายได้รับแคลเซียมจากไหน แล้วไปเกิดประโยชน์ต่อความแข็งแรงของกระดูกได้อย่างไรในผู้ใหญ่ที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้ว