Articles Posted in the " สถิติ " Category

  • “หวยล็อก-ล็อกหวย” กับการศึกษาทางสถิติ

    ** ข้อเขียนนี้มุ่งเน้นศึกษาข้อมูลทางสถิติเพื่อหาคำตอบทางวิชาการ มิได้มีจุดมุ่งหมายสนับสนุนการพนันแต่อย่างใด ** หวย เป็นสิ่งที่แทบจะแยกไม่ออกจากชีวิตคนไทยไม่ว่าจะมีฐานะอย่างไรหรือการศึกษาเท่าใดแทบทุกคนจะได้ลองเสี่ยงโชคจากหวยไม่ว่าจะเป็นบนดินหรือใต้ดิน แต่ทุกคนมักมีข้อสงสัยว่าหวยล็อกหรือไม่ และงวดเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา เลขท้ายของรางวัลที่หนึ่งออก 404ซึ่งตรงกับเลขท้ายของรถยนต์ที่นายกรัฐมนตรีก้าวพลาดและหกล้มจึงมีการพูดว่าเป็นหวยล็อกหรือไม่ ถ้าเราจะแก้ปัญหาคำถามนี้ด้วยความรู้ทางสถิติ ผู้เขียนเก็บข้อมูลเลขท้าย 2 ตัวตั้งแต่ งวดวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2533 ถึงงวดวันที่ 1เมษายน 2557 เป็นระยะกว่า 20 ปี จำนวน 582 งวด