Articles Posted in the " นรัตถพล เจริญพันธุ์ " Category


  • ฟื้นฟูสุขภาพเข่าด้วยคู่มือออกกำลังกายหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า

    เมื่ออายุเฉลี่ยของประชากรไทยเพิ่มสูงขึ้น พร้อมจำนวนผู้สูงอายุที่มากขึ้นเกือบ 10 ล้านคน  (ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติปี พ.ศ. 2557) หรือประมาณร้อยละ 13 ของประชากรไทยทั้งประเทศ จึงไม่น่าแปลกใจที่ปัจจุบันพบโรคที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกายเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว โดยเฉพาะโรคกระดูดและข้อ เช่น โรคกระดูกพรุน (osteoporosis) และโรคข้อเข่าเสื่อม (osteoarthritis หรือ OA) ท้ายที่สุดแล้วผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมจำนวนหนึ่งต้องได้รับการผ่าตักเปลี่ยนข้อเข่า