หน้าหลัก ไทย English มหาวิทยาลัยมหิดล อินทราเน็ต

 

MUSC on Mahidol Channel

สอบถามรายละเอียด ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ฯ โทร. 0 2201 5091, 5093 Mahidol ChannelMUSC in the Press

 

 

 

รายการ “ฉายแวว”

วาไรตี้ทอล์คโชว์ : เสนอผลงานของนักศึกษาคณะต่าง ๆ และพูดคุยกับเจ้าของผลงาน เช่น หนังสั้นของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ, ผลงานประดิษฐ์ของนักศึกษา วิศวกรรมศาสตร์

รายการฉายแวว ตอน แปลงร่างต้านโรค
อั้ม-นภนต์ นิลจันทร์ และนุ่ม-โชติกา วัฒนานิกร
นักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายการฉายแวว ตอน พ่อมดกีวี และ แม่มดแห่งป่า
พ่อมดกีวี ตั้ม-ธนาโชค ตติเจริญ นักศึกษาภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
แม่มดแห่งป่า อ๋อง-ณัฐสุดา คล่องเวสสะ นักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
   
รายการฉายแวว ตอน หยดเลือดปริศนา
ปริ่ม-ภัทราวรรณ พาสุวรรณ นักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
รายการฉายแวว ตอน นักสืบต้นเทียน
โฟรโด้ – สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาการพืช โครงการพิเศษคณะวิทยาศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   
รายการฉายแวว ตอน Varanus Hunter
ไผ่-ปรเมศวร์ ตรีวลัยรัตน์ นักศึกษาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
รายการฉายแวว ตอน เห็บป่า...พาหะตัวจิ๋ว
กริช - วัชระ อาจหาญ นักศึกษาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
   
รายการฉายแวว ตอน แกะรอยสมุนไพร
สมธนึก โชติช่วงฉัตรชัย (ตุ๋ย) ระดับปริญญาโท หลักสูตรโครงการร่วมระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล 
รายการฉายแวว ตอน พระเอกเซลล์เดียว
นุ่น - นุชนาถ พานิช และ เมษ์ - นหทัย ตรีมิ่งมิตร จากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
   
รายการฉายแวว ตอน คณิตฯพิชิตมะเร็ง + ถอดรหัสประกัยภัย
จา ศศิพิมพ์ พุฒิกร และ ดั๊ก ทัศน์วรรณ โภคินพิพัฒน์ จากภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
รายการฉายแวว ตอน ตัดไม้ได้กระทิง
อ้น - นพดล ประยงค์ นักศึกษาปริญญาเอก จากคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล 
   
รายการฉายแวว ตอน สืบประวัตินกปรอด
หมอสน หรือ น.สพ.สนธยา มานะวัฒนา
นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ตอนที่ 1 | ตอนที่ 2
รายการฉายแวว ตอน ไขปริศนา โรคพิศวง (โรคเมลิออยโดสิส)
พริก สุชารัตน์ สนองเกียรติ 
นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
   
รายการฉายแวว ตอน ฟิสิกส์แก้รถติด
ก้อง - ธิติ ชิตางกูร
นักศึกษาจากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
รายการฉายแวว ตอน ปลูกพืชในสภาวะไร้น้ำหนัก
น้อง ๆ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   
รายการฉายแวว ตอน ความลับใต้งวง
อุ๊ ลัดดาวัลย์ ยลธรรธรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
รายการฉายแวว ตอน ไคร้หางนาคต้านมะเร็ง
บิวตี้ - กิตติมา เล็กมณี
นักศึกษาชั้นปีที่ 4ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
   
รายการฉายแวว ตอน ชะนีปล่อยอย่างไรให้รอด?
ปราย - วรรณรวี จิระวารี
นักศึกษาระดับปริญาเอก ภาควิชาชีววิทยา
รายการฉายแวว ตอน ไขปริศนา โรคพิศวง (โรคเมลิออยโดสิส)
พริก สุชารัตน์ สนองเกียรติ 
นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
   
รายการฉายแวว ตอน กล้องจุลทรรศน์ DIY (Do it yourself)
แก่นพงศ์ บุญถาวร
นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล
รายการฉายแวว ตอน ผ่าตัดหัวใจด้วยสมการ
มงคล แก้วบำรุง
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
   
รายการฉายแวว ตอน เกมไดโนเสาร์
ปีย์ ปีย์ชนิตย์ เกษสุวรรณ
นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายการฉายแวว ตอน ถอดรหัส สัตว์แบ่งร่าง
ดรีม-ชนิฎา วุฒิชัยรังสรรค์
นักศึกษาระดับ ป.ตรี ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
   
รายการฉายแวว ตอน สืบจากศพหนอนตัวแบน
เอก-เอกสิทธิ์ สอนโพธิ์
นักศึกษาภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายการฉายแวว ตอน ทุเรียนหลังบ้าน
บุ๋ม - สุภาธิณี ล้อมเล็ก
จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ตอนที่ 1 | ตอนที่ 2
   
รายการฉายแวว ตอน ปล่อยเต่า...ทำบุญได้บาป
แป้ง-ธัญญภรณ์ มีแทน
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล 
รายการฉายแวว ตอน องศาใหม่ในอวกาศ
ออม - รุ้งพลอยพัณ เขียวแก้ว ระดับปริญญาตรี
จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   
รายการฉายแวว ตอน ต้นไม้ดูดทอง
เบนซ์ - ภัทรพงษ์ พลเสน
ระดับปริญญาโท สาขาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายการฉายแวว ตอน ข้าวโพดทนแล้ง
มาร์ช - จิรวัฒน์ สลุงอยู่
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล