หน้าหลัก ไทย English มหาวิทยาลัยมหิดล อินทราเน็ต

 

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2555

MUSC Graduate Research Exposition 2012
เทคนิคการพูดในที่ชุมนุมชนและการพูดเชิงวิชาการในหัวข้อ "พูดให้เป็น"

             เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม N101 ตึกชีววิทยาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้งาน MUSC Graduate Research Exposition 2012 จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการพูดในที่ชุมนุมชนและการพูดเชิงวิชาการ ในหัวข้อ "พูดให้เป็น" เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและเพิ่มทักษะการพูดในที่ชุมชน โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร อ.ชนกพร พัวพัฒนกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กิจกรรม วันนี้มีนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมฟัง ประมาณ 100 คน

             ด้วยการบรรยายที่ทั้งสนุกไปกับตัวอย่างและสาระเทคนิคในการพูด ทำให้สามชั่วโมงของการบรรยายผ่านไปอย่างรวดเร็ว และน่าประทับใจ โดยอ.เมย์ แนะนำเทคนิคสั้นๆ ง่ายๆ ในการพูดในที่ประชุมชนไว้ว่า ***ฟังสบายหู ดูสบายตา พาสบายใจ***

             ฟังสบายหู คือ ใช้น้ำเสียงที่ฟังสบายหู ไม่ก่อให้เกิดความรำคาญ และ ใช้ภาษาที่ฟังสบายหู ไม่ส่อเสียดหรือทะลึ่งหยาบโลน

             ดูสบายตา คือ การแต่งกายของผู้พูด ต้องไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการบรรยาย บุคลิกภาพและอวัจนภาษาต้องเหมาะสม และสื่อประกอบการพูดต้องดี อ่านง่าย สบายตา เข้ากับเรื่อง เข้ากับเรา และ ใช้ได้อย่างราบรื่น

             พาสบายใจ คือ สนใจ เข้าใจ ถูกใจ และ ประทับใจ ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อผู้พูดพูดอย่างสบายใจ ไม่เกร็งหรือเครียด

             ส่วนการพูดเชิงวิชาการ มีจุดประสงค์หลักคือ การรับรู้และเข้าใจของผู้ฟังในสิ่งที่ผู้พูดค้นพบ

             ส่วนจุดประสงค์รองคือ ทำให้ผู้ฟังสนใจสิ่งผู้พูดสนใจ และอาจจะนำมาซึ่งการวิจารณ์สิ่งผู้พูดค้นพบ และการถามสิ่งที่ผู้พูดยังค้นไม่พบ

แต่ที่ไม่ใช่จุดประสงค์เลย คือ การทำให้ผู้ฟังเห็นด้วยกับผู้พูด และการทำให้ผู้ฟังตระหนักว่าผู้พูดเป็นใคร เพราะการพูดในเวทีวิชาการ ไม่ใช่เวทีแจ้งเกิดของดารา

ส่วนลำดับในการนำเสนอทางวิชการคือ
- Iintroduction - ทำอะไร ทำเรื่องนี้ทำไม - (โครงร่างการนำเสนอ วัตถุประสงค์และสมมุติฐาน)
- วัสดุและวิธีการ - ทำอย่างไร ค้นจากไหน
- ผล – พบอะไร
- อภิปราย - ที่พบนั้น มีความหมายว่าอะไร
- สรุปผล – ทบทวนข้อค้นพบ

การบรรยายในวันนี้ ปิดท้ายด้วยการแนะนำ SC Star รวมทั้ง workshop สั้นๆสำหรับผู้สนใจการพูดให้ทดลองปฏิบัติจริง

อ่านเพิ่มเติม...