หน้าหลัก ไทย English มหาวิทยาลัยมหิดล อินทราเน็ต

 

ภาพข่าวและกิจกรรมประจำปี 2555

ร่วมพิธีรดน้ำศพ อาจารย์อมร ศรีวงศ์ สถาปนิกอาวุโสผู้ออกแบบอาคารเรียนรวม (ตึกกลม)

             เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2555 ศ.ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีรดน้ำศพ และเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ อาจารย์อมร ศรีวงศ์ สถาปนิกอาวุโสผู้ออกแบบอาคารเรียนรวม (ตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ณ วัดธาตุทอง