คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แนะนำคณะ
  • ผู้บริหารและบุคลากร
  • ภาควิชาและหลักสูตร
การรับเข้าศึกษา ทุนสนับสนุน
  • งานวิจัย
แผนผังเว็บไซต์ ดัชนีเว็บเพจ
  • นามสงเคราะห์
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ห้องสมุด รางวัลเกียรติยศ ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้าหลัก SC INTRANET ย่อ ขยาย
ข่าวและเหตุการณ์
 
เมื่อได้ทุนคณะวิทย์ ม.มหิดล ไปทำวิจัยประเทศอิตาลี
โดย ก่อสุข ศิรินุกุลวัฒนา
นักศึกษาชั้นปี 3 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

โรงพยาบาล Policlinico Gemelli

     ในความคิดเห็นของผม การที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับโอกาสให้ไปทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัยระดับแนวหน้าของต่างประเทศนั้นเป็นไปได้น้อยมาก แต่วันนี้ ผมก็ได้รับโอกาสนั้น
     ทุนที่ได้รับสำหรับการมาทำงานวิจัยที่ประเทศอิตาลีครั้งนี้ คือทุนการศึกษาและวิจัยในต่างประเทศระยะสั้น ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จะมอบให้กับนักศึกษาหลักสูตรพิสิฐวิธาน ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่มีความสนใจและมีคุณสมบัติตามที่ทุนได้กำหนดไว้ คือมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 และมีความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ในส่วนหัวข้อวิจัยและสถานที่ที่จะไปนั้นสามารถเลือกได้อิสระ ตามความเหมาะสม
     สถานที่ที่ผมเลือกมาทำงานวิจัยคือ CNR IASI BioMathematics Laboratory(BioMatLab) ที่ Catholic University Campus ซึ่งตั้งอยู่ใน Catholic University School of Medicine กรุงโรม ประเทศอิตาลี ภายในโรงพยาบาล Policlinico Gemelli หนึ่งในเหตุผลที่เลือก BioMatLab เป็นเพราะผมสนใจคณิตศาสตร์ประยุกต์ด้านชีววิทยาการแพทย์ ซึ่ง BioMatLab เน้นการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาและประยุกต์แบบจำลองด้านคณิตศาสตร์สำหรับชีววิทยาการแพทย์ คนที่ทำงานในที่แห่งนี้มาจากหลายสาขาอาชีพ เช่น แพทย์ นักคณิตศาสตร์ นักสถิติ นักชีววิทยา วิศวกร และโปรแกรมเมอร์ เป็นต้น ทำให้งานวิจัยที่ได้มีความหลากหลายและงานแต่ละชิ้นมีเนื้อหาครอบคลุมหลายเรื่อง ถึงแม้คนใน Lab โดยส่วนมากจะมาทำงานสาย แต่บรรยากาศที่เห็นจนชินตาทุกวันคือ ในเวลางานแต่ละคนจะทำงานอย่างจริงจัง นี่คงเป็นเหตุผลให้งานแต่ละชิ้นมีคุณภาพ นอกจากนี้ก็ยังมีสิ่งที่เด่นชัดอีกอย่างคือวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม ในแต่ละสัปดาห์จะมีการประชุมกันบ่อยมาก และเวลาเที่ยงทุกคนก็จะไปทานข้าวพร้อมกัน เป็นต้น
     การที่ได้มาทำ Lab ที่นี่ทำให้ได้ประสบการณ์หลายอย่างที่สามารถนำไปใช้กับการทำงานวิจัยในอนาคตได้ เช่น การทำงานอย่างเป็นระบบและการทำงานในกลุ่มวิจัย ก่อนเริ่มต้นทำงานวิจัยก็ได้คุยกับพี่เลี้ยงเพื่อทำความเข้าใจงานที่จะทำ และเริ่มวางแผนงาน มีการตรวจดูความก้าวหน้าของงานทุกสัปดาห์ หากมีแนวคิดอะไรใหม่ๆ ก็เอามานำเสนอได้ หรือถ้ามีข้อสงสัยก็สอบถามได้ทันที นอกจากงานของตัวเองแล้ว เรายังต้องสนใจงานที่คนอื่นทำด้วย เพราะอาจนำมาประยุกต์ใช้กับงานที่เรากำลังทำอยู่ได้
     จากตัวอย่างที่เห็นทำให้เกิดความคิดว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมีพี่เลี้ยงสำหรับทำโครงงานด้วยเหมือนกัน เนื่องด้วยภาระของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานทั้งด้านการสอนและงานภาควิชา ทำให้ไม่มีเวลาสำหรับการปรึกษาโครงงานอย่างเต็มที่ ความรู้และความเข้าใจที่นักศึกษาได้รับจากการทำโครงงานก็น้อยตามไปด้วย และถ้าสามารถตั้งกลุ่มวิจัยที่ประกอบด้วยคนจากหลายสาขาอาชีพได้ ก็จะทำให้งานวิจัยในไทยมีมิติมากขึ้น
     สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณหลักสูตรพิสิฐวิธานของคณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์หลายๆท่าน และครอบครัวที่ให้การสนับสนุน ด้วยครับ

ด้านหน้า Lab

 
 

[ มหาวิทยาลัยมหิดล ][ คณะวิทยาศาสตร์ ] ภาพข่าวและกิจกรรม

www.sc.mahidol.ac.th - ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03 พฤษภาคม 2555
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2552 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล