คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • แนะนำคณะ
  • ผู้บริหารและบุคลากร
  • ภาควิชาและหลักสูตร
การรับเข้าศึกษา ทุนสนับสนุน
  • งานวิจัย
แผนผังเว็บไซต์ ดัชนีเว็บเพจ
  • นามสงเคราะห์
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ห้องสมุด รางวัลเกียรติยศ ข่าวประชาสัมพันธ์ หน้าหลัก SC INTRANET ย่อ ขยาย
 
เทศมหาชาติ 3 ธรรมมาสน์


     เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2552 ศ. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดี ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมฟังเทศมหาชาติ 3 ธรรมมาสน์ โดย พระราชธรรมวาที วัดประยูรวงศาวาส ดร. พระครูวินัยธรมานพ กันตสีโล วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระมหาจารุวัตร จรณธัมโม วัดบางรักใหญ่ มีวัตถุประสงค์การจัดในครั้งนี้ เพื่อสมทบทุนโครงการสร้างพระพุทธรูปประจำคณะวิทยาศาสตร์ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระราชบิดาและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี แห่งการพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารเรียนรวม (ตึกกลม) คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

 
 

[ มหาวิทยาลัยมหิดล ][ คณะวิทยาศาสตร์ ] ภาพข่าวและกิจกรรม

www.sc.mahidol.ac.th - ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25 ธันวาคม 2552
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2552 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล