หน้าหลัก ไทย English มหาวิทยาลัยมหิดล อินทราเน็ต

 

แผนที่และเส้นทาง

» ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การนำรถเข้าออก การจอด การจราจรและบัตรอนุญาต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557

[ พญาไท | ศาลายา ] Google Map

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400


แผนที่ภายในคณะวิทยาศาสตร์ พญาไท