หน้าหลัก ไทย English มหาวิทยาลัยมหิดล อินทราเน็ต
This is an example of aHTML caption with a link.
คณะวิทยาศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อก่อสร้างรูปหล่อพร้อมฐานที่ตั้งรูปหล่อ ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข

www.sc.mahidol.ac.th/stangstatue
9 มีนาคม 2558
ขอเชิญร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์
ฐานรูปหล่อ ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข

ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
รายละเอียด
1,22 เมษายน 2558
MUSC Young Scientist Forum 2015

ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
www.sc.mahidol.ac.th/YSF
26 พฤษภาคม 2558
ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16
(The 16th Science Project Exhibition : SciEx 2015)

การบรรยาย เสวนา และการแสดงโปสเตอร์ผลงานวิจัย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ

ณ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
www.sc.mahidol.ac.th/SciEx2015
19 มีนาคม 2558
TUF Road Show
จัดโดย หน่วยพัฒนาธุรกิจ ร่วมกับ บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่น โปรดัก จำกัด (มหาชน)
ณ ห้อง K102 คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)
โปสเตอร์ / VDO
ลงทะเบียนออนไลน์
  • 3 กันยายน 2557 : New regulators of the α-secretaseprocessing of βAPP: mechanisms and therapeutic perspectives in Alzheimer's disease โดย Bruno VINCENT, Ph.D
    เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้อง B301 ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์เมื่อได้ทุนคณะวิทย์ ม.มหิดล ไปทำวิจัยประเทศอิตาลี

โดย ก่อสุข ศิรินุกุลวัฒนา นักศึกษาชั้นปี 3 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

รายละเอียด

เรียนวิทย์มหิดล มีสิทธิ์ได้ทุนไปทำวิจัยต่างประเทศฟรี!

นับเป็นความโชคดีสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ คณะฯได้มีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนทุนวิจัย ให้ผู้เรียนได้ไปร่วมทำวิจัย กับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ

รายละเอียด

15 ตุลาคม 57

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลลงนามความร่วมมือกับ Yogyakarta State University ประเทศอินโดนีเซีย ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

รายละเอียด

6 ตุลาคม 57

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลลงนามความร่วมมือกับ University of Sussex ประเทศสหรัฐอเมริกา ในหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ 2 ปริญญา สาขา Biomedical Science ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รายละเอียด

18 สิงหาคม 57

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษ "Elsevier Day : Enhancing Your Research Performance Throughout the Entire Research Workflow" โดยผู้เชี่ยวชาญจากสำนักพิมพ์ Elsevier

รายละเอียด

27 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557

IUBMB Symposium 18th International Symposium on Flavins and Flavoproteins ระหว่างวันที่ 27 ก.ค. - 1 ส.ค. 2557 ณ โรงแรม Regent Cha-Am Beach Resort จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียด

3 กรกฎาคม 2557

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน Mahidol-Liverpool Symposium 2014

รายละเอียด

l สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ l สมัครงานออนไลน์ l

ขั้นตอนการสมัครงาน :
• เลือกสมัครตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตามประกาศ
• เลือกสมัครตามตำแหน่งต่างๆ ที่เปิดรับเป็นคลังใบสมัคร และรอการติดต่อกลับ เมื่อมีตำแหน่งว่างที่เหมาะสม
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงานได้ที่ www.sc.mahidol.ac.th/tha/pdf/job.pdf
• กรอกรายละเอียดใบสมัครงาน พร้อมแนบเอกสารการสมัคร ดังนี้
    - รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
    - สำเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว
      จำนวน 1 ฉบับ
    - สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ
    - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
    - สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
    - หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี), ใบทหารกองเกิน, ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบทะเบียนสมรส สมัครด้วยตนเอง, ส่งทาง E-mail : aphisit.kun@mahidol.ac.th , komaid.chn@mahidol.ac.th หรือส่งทางไปรษณีย์ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรับสมัครผู้จัดจำหน่ายอาหาร/ร้านค้า สมัครงานตามประกาศ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน
ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็ปไซด์ได้ที่ www.sc.mahidol.ac.th/scad/
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร 0 2201 5029
ข่าวทุนการศึกษา
  
MUSC Channel MUSC on Mahidol Channel

 


SC Alumni E Books สวัสดิการสำหรับบุคลากร MUSC Webboard
International Program Development หน่วยบริการสุขภาพ โครงการทุนเรียนดี สโมสรนักศึกษา
E Books R2R Forum MUSC Green ที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ คณะวิทยาศาสตร์

ผลงานวิจัยสู่สังคม คณะวิทยาศาสตร์

ภาพข่าวและกิจกรรม

MUSC in the Press

ขอแสดงความยินดี

ศ.ดร. ภาวิณี ปิยะจตุรวัฒน์
ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2557 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผศ.ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ
ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ศ.ดร. สุมาลี ตั้งประดับกุล
ได้รับการคัดเลือกเป็น "นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557"

ที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์

hspace="2"

MU Webmail

Locations of visitors to this page