หน้าหลัก ไทย English มหาวิทยาลัยมหิดล อินทราเน็ต
MU Brand Ambassador 2015 MUSC Kbuilding Research StangMuseum Study MOU Dean
This is an example of aHTML caption with a link.
คณะวิทยาศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อก่อสร้างรูปหล่อพร้อมฐานที่ตั้งรูปหล่อ ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข

www.sc.mahidol.ac.th/stangstatue
TRF-CHE-Scopus Researcher Awards 2015

details
asia.elsevier.com/trfchescopus2015
28 สิงหาคม 2558
โครงการเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน ด้วยการนำผลงานนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
"บริการตรวจวัดสารปรอท และ สารไฮโดรควิโนน"

เวลา 13:00-16:00 น. ณ ห้อง 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล (ศาลายา)
รายละเอียด
9 กันยายน 2558
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายเรื่อง "ความรู้เรื่องสารเคมี และอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการ"
โดย NICHIRYO CO.,Ltd.
จัดโดย หน่วยพัฒนาธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
เวลา 13:30-15:30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)
ลงทะเบียนออนไลน์
รายละเอียด
9-10 กันยายน 2558
Biotechnology International Congress (BIC) 2015 

ณ ห้อง Grand Halls GH201 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
www.biotec.or.th/tsb
28-30 ตุลาคม 2558
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ครั้งที่ 25
จัดโดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์


ณ ห้องบรรยาย SC 4-207 และห้องปฏิบัติการ R2/1 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ 3 คณะวิทยาศาสตร์ (ศาลายา)
www.sc.mahidol.ac.th/scpl/opt
30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2558
ขอเชิญร่วมงาน OPEN HOUSE เราเปิดบ้าน ณ ศาลายา

ณ คณะวิทยาศาสตร์ (ศาลายา)
รายละเอียด
7-9 มีนาคม 2559
The First International Symposium on Tropical and Subtropical Ornamentals (TSO2016)

ณ Aonang Naga Pura Resort & Spa จ.กระบี่
http://www.sc.mahidol.ac.th/scpl/tso2016
  • 26 สิงหาคม 2558 : Exploring temperature transcriptomes: an integrative approach toward understaning gene expression regulation โดย ดร. วโรดม เจริญสวรรค์
    เวลา 11.00 น. ณ ห้อง B301 ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์เมื่อได้ทุนคณะวิทย์ ม.มหิดล ไปทำวิจัยประเทศอิตาลี

โดย ก่อสุข ศิรินุกุลวัฒนา นักศึกษาชั้นปี 3 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

รายละเอียด

เรียนวิทย์มหิดล มีสิทธิ์ได้ทุนไปทำวิจัยต่างประเทศฟรี!

นับเป็นความโชคดีสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ คณะฯได้มีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนทุนวิจัย ให้ผู้เรียนได้ไปร่วมทำวิจัย กับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ

รายละเอียด

4 สิงหาคม 2558

นักคณิตศาสตร์รางวัลโนเบลด้านคณิตศาตร์ บรรยายพิเศษ เรื่อง Computer Proof Assistants – the future of mathematics

รายละเอียด

21 เมษายน 2558

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมมือกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียด

6 กุมภาพันธ์ 2558

คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยโอซาก้า เข้าเยี่ยมเยียนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

l สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ l สมัครงานออนไลน์ l

ขั้นตอนการสมัครงาน :
• เลือกสมัครตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตามประกาศ
• เลือกสมัครตามตำแหน่งต่างๆ ที่เปิดรับเป็นคลังใบสมัคร และรอการติดต่อกลับ เมื่อมีตำแหน่งว่างที่เหมาะสม
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงานได้ที่ www.sc.mahidol.ac.th/tha/pdf/job.pdf
• กรอกรายละเอียดใบสมัครงาน พร้อมแนบเอกสารการสมัคร ดังนี้
    - รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
    - สำเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว
      จำนวน 1 ฉบับ
    - สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ
    - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
    - สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
    - หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี), ใบทหารกองเกิน, ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบทะเบียนสมรส สมัครด้วยตนเอง, ส่งทาง E-mail : aphisit.kun@mahidol.ac.th , komaid.chn@mahidol.ac.th หรือส่งทางไปรษณีย์ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรับสมัครผู้จัดจำหน่ายอาหาร/ร้านค้า สมัครงานตามประกาศ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน
ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็ปไซด์ได้ที่ www.sc.mahidol.ac.th/scad/
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร 0 2201 5029
  
MUSC Channel MUSC on Mahidol Channel

 


SC Alumni E Books สวัสดิการสำหรับบุคลากร MUSC Webboard
International Program Development หน่วยบริการสุขภาพ โครงการทุนเรียนดี สโมสรนักศึกษา
E Books R2R Forum MUSC Green ที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ คณะวิทยาศาสตร์

ผลงานวิจัยสู่สังคม คณะวิทยาศาสตร์

ภาพข่าวและกิจกรรม

MUSC in the Press

แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์

ขอแสดงความยินดี

รศ.ดร. ฉัตรชัย เหมือนประสาท
ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นของนักศึกษา
หลักสูตรสรีรวิทยา ระดับปริญญาโทและเอก
จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.ดร. วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์
ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย ประจำปี 2557 จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
ศ.ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น
ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2558 สาขาชีวเคมี จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
รศ.ดร. วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร
ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2558 สาขาเคมี จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
ผศ.ดร. พันธ์ญา สุนินทบูรณ์
ได้รับรางวัล Polymer Society of Thailand (PST) Rising Star 2015 จาก สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย
ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อมเรศ ภูมิรัตน
ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2557 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รศ.ดร.พลังพล คงเสรี
ได้รับรางวัลชนะเลิศ DMSc Award ประจำปี 2558 ประเภทการพัฒนาคุณภาพการบริการ ทางการแพทย์ สาธารณสุข หรือวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เรื่อง"ชุดตรวจสอบสารปรอทสำหรับ ผลิตภัณฑ์ฟอกผิวขาว" จากกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์

ที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์

hspace="2"

MU Webmail