หน้าหลัก ไทย English มหาวิทยาลัยมหิดล อินทราเน็ต
This is an example of aHTML caption with a link.
คณะวิทยาศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อก่อสร้างรูปหล่อพร้อมฐานที่ตั้งรูปหล่อ ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข

www.sc.mahidol.ac.th/stangstatue
TRF-CHE-Scopus Researcher Awards 2015

details
asia.elsevier.com/trfchescopus2015
10 สิงหาคม 2558
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน แสดงความคิดเห็นและฟังการเสวนาเรื่อง
"ทิศทางคณะวิทยาศาสตร์ ใน 4 ปีข้างหน้า"

ณ ห้อง N101 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล พญาไท
รายละเอียด
11 สิงหาคม 2558
Orientation 2015 : New Graduate Students

ณ ตึกกลม ห้อง L02
รายละเอียด
16-20 สิงหาคม 2558
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ Central World
www.researchexpo.nrct.go.th
19 สิงหาคม 2558
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม 2558
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เวลา 9.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)
รายละเอียด
19,26 สิงหาคม 2558
Training Course on Biosafety & Chemical Safety for Graduate Students

เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้อง L02 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)
รายละเอียด
21 สิงหาคม 2558
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคทางพยาธิพิษวิทยา

จัดโดย ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
ณ ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)
รายละเอียด
26 สิงหาคม 2558
ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่าน ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอาจารย์ตัวอย่าง ประจำปี 2558

เวลา 9.00 -15.00 น.
พญาไท : ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ศาลายา : ณ อาคาร SC2 หน้าสำนักงานคณบดี
รายละเอียด
9-10 กันยายน 2558
Biotechnology International Congress (BIC) 2015 

ณ ห้อง Grand Halls GH201 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
www.biotec.or.th/tsb
30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2558
ขอเชิญร่วมงาน OPEN HOUSE เราเปิดบ้าน ณ ศาลายา

ณ คณะวิทยาศาสตร์ (ศาลายา)
รายละเอียด
7-9 มีนาคม 2559
The First International Symposium on Tropical and Subtropical Ornamentals (TSO2016)

ณ Aonang Naga Pura Resort & Spa จ.กระบี่
http://www.sc.mahidol.ac.th/scpl/tso2016
  • 3 กันยายน 2557 : New regulators of the α-secretaseprocessing of βAPP: mechanisms and therapeutic perspectives in Alzheimer's disease โดย Bruno VINCENT, Ph.D
    เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้อง B301 ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์เมื่อได้ทุนคณะวิทย์ ม.มหิดล ไปทำวิจัยประเทศอิตาลี

โดย ก่อสุข ศิรินุกุลวัฒนา นักศึกษาชั้นปี 3 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

รายละเอียด

เรียนวิทย์มหิดล มีสิทธิ์ได้ทุนไปทำวิจัยต่างประเทศฟรี!

นับเป็นความโชคดีสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เลือกเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ คณะฯได้มีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนทุนวิจัย ให้ผู้เรียนได้ไปร่วมทำวิจัย กับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ

รายละเอียด

6 กุมภาพันธ์ 2558

คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยโอซาก้า เข้าเยี่ยมเยียนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

28 พฤศจิกายน 2557

Two Year Anniversary and Signing Ceremony Olympus Bioimaging Center ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

รายละเอียด

15 ตุลาคม 2557

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลลงนามความร่วมมือกับ Yogyakarta State University ประเทศอินโดนีเซีย ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

รายละเอียด

6 ตุลาคม 2557

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลลงนามความร่วมมือกับ University of Sussex ประเทศสหรัฐอเมริกา ในหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติ 2 ปริญญา สาขา Biomedical Science ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รายละเอียด

l สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ l สมัครงานออนไลน์ l

ขั้นตอนการสมัครงาน :
• เลือกสมัครตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัครตามประกาศ
• เลือกสมัครตามตำแหน่งต่างๆ ที่เปิดรับเป็นคลังใบสมัคร และรอการติดต่อกลับ เมื่อมีตำแหน่งว่างที่เหมาะสม
• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงานได้ที่ www.sc.mahidol.ac.th/tha/pdf/job.pdf
• กรอกรายละเอียดใบสมัครงาน พร้อมแนบเอกสารการสมัคร ดังนี้
    - รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
    - สำเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองซึ่งได้รับอนุมัติว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว
      จำนวน 1 ฉบับ
    - สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ
    - สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
    - สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
    - หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี), ใบทหารกองเกิน, ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ใบทะเบียนสมรส สมัครด้วยตนเอง, ส่งทาง E-mail : aphisit.kun@mahidol.ac.th , komaid.chn@mahidol.ac.th หรือส่งทางไปรษณีย์ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 272 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ประกาศรับสมัครผู้จัดจำหน่ายอาหาร/ร้านค้า สมัครงานตามประกาศ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน
ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็ปไซด์ได้ที่ www.sc.mahidol.ac.th/scad/
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: หน่วยการเจ้าหน้าที่ โทร 0 2201 5029
ข่าวทุนการศึกษา
  
MUSC Channel MUSC on Mahidol Channel

 


SC Alumni E Books สวัสดิการสำหรับบุคลากร MUSC Webboard
International Program Development หน่วยบริการสุขภาพ โครงการทุนเรียนดี สโมสรนักศึกษา
E Books R2R Forum MUSC Green ที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ คณะวิทยาศาสตร์

ผลงานวิจัยสู่สังคม คณะวิทยาศาสตร์

ภาพข่าวและกิจกรรม

MUSC in the Press

แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์

ขอแสดงความยินดี

ศ.ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น
ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2558 สาขาชีวเคมี จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
รศ.ดร. วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร
ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2558 สาขาเคมี จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
ผศ.ดร. พันธ์ญา สุนินทบูรณ์
ได้รับรางวัล Polymer Society of Thailand (PST) Rising Star 2015 จาก สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย
ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อมเรศ ภูมิรัตน
ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2557 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รศ.ดร.พลังพล คงเสรี
ได้รับรางวัลชนะเลิศ DMSc Award ประจำปี 2558 ประเภทการพัฒนาคุณภาพการบริการ ทางการแพทย์ สาธารณสุข หรือวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เรื่อง"ชุดตรวจสอบสารปรอทสำหรับ ผลิตภัณฑ์ฟอกผิวขาว" จากกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ร่วมกับ มูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์

ที่ประชุมคณบดีวิทยาศาสตร์

hspace="2"

MU Webmail