รายละเอียดทั่วไปของสถานที่จัดงาน

  กำหนดการ STT37 Conference Banquet  
 

Program book of STT37

 
  หนังสือขออนุมัติจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 37  
  --------------------------------------------------------------------  
 

Information for poster presentations

 
 

Preparation of posters:
The poster may be in Thai or English. The content of the poster should cover titles, objectives, methodology, results discussion and conclusion. The poster board size is should not exceed 90 cm width x 120 cm height.Time for posters

Display:
ALL posters should be attached on Oct 10, from 8:30-12:00

Time for posters removal:
ALL posters should be removed from Oct 11, 18:30 onward.

Poster sessions:
Participants are to be appeared in front of their posters according to the abstract ID. The abstract ID can be found in the filename after login using your account under the tab “Paper Submission”. For example, if the filename is STT37_B_B0084_1316066355.doc, your abstract ID will be B_B0084.
- Odd numbers (eg A_A0003, C3_C0043): Oct 10, 12:30-14:00
- Even numbers (eg B_B0084, J_J0046): Oct 11, 16:30-18:00

Poster plan:
Can be downloaded here: poster-plan.pdf
 
  --------------------------------------------------------------------  
  หัวข้อบรรบายพิเศษวันที่ 11 ตุลาคม 2554  
  หัวข้อบรรบายพิเศษวันที่ 12 ตุลาคม 2554  
     
 
 
     
 
... แล้วพบกันในงาน วทท37...
 
     
   
     
  Download Announcement  
     
  :: ดาวน์โหลดหนังสือขอเชิญร่วมแสดงนิทรรศการ ::