ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ดาวน์โหลดแผ่นพับ

คณะวิทยาศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อก่อสร้างรูปหล่อพร้อมฐานที่ตั้งรูปหล่อ
ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข

สรุปรายรับบริจาค-ค่าใช้จ่ายก่อสร้างรูปหล่อพร้อมฐานที่ตั้งรูปหล่อฯ (11 พ.ย. 58)

สรุปรายรับรายจ่าย ค่าก่อสร้าง-ค่าวางศิลาฤกษ์-ค่าพิธีเปิดอนุสรณ์สถาน (19 พ.ย. 58)