อบรมเชิงปฏิบัติการ

Ultra-Centrifuge

อบรมเชิงปฏิบัติการ

LC-MS/MS

อบรมเชิงปฏิบัติการ

GC-MS

อบรมเชิงปฏิบัติการ

Flow cytometer
07 มิถุนายน 2561
Advanced Technologies in Analytical and Genomics Analysis
Venue: 09:00 - 12:00 น. ห้อง K627 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท).
Agenda
28-29 มิถุนายน 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวิเคราะห์และด้วย HPLC อย่างมีประสิทธิภาพ"
Venue: 09:00 - 16:30 น. ห้อง K642 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท).
AgendaPoster
ระบบจองเครื่องมือ online
สามารถดาวห์โหลดคู่มือการจองออนไลน์ได้ตามลิงค์  คู่มือการจองออนไลน์
หมายเหตุ: มีข้อสงสัยติอต่อ ธุรการ CIF โทร 02-201-5973 เวลา 9.00 - 17.00 น. ห้อง K629 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) Online booking