กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่อง Flow Cytometer

19 มีนาคม 2557

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่อง Flow Cytometer รุ่น FACSCanto วันที่ 19 มีนาคม 2557

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Central Instrument Facility (CIF)