ขั้นตอนการขอรับบริการ

                                              โควต้าการสั่งสัตว์ทดลอง

Protocol No. Strain sex age or special requirement weight (gram) Approval Quota 1 st Additional request 2nd Additional request
total animal quota
used animal
Update total animal quota
Remark
SD rat Female 9-10 wks old Pregnant
240-270
416
416
403
13
SD rat Female 8 wks
200-220
376
376
199
177
MUSC54-002-212 Wistar rat Male 5-6 wks
140-160
59
7
66
62
4
MUSC54-003-213 SD rat Male 8 wks
200-240
185
185
39
146
MUSC54-004-214 ICR mice    
20
40
0
no quota
MUSC54-005-215 BALB/c mice    
109
10
99
MUSC54-006-216 SD rat    
244
86
158
MUSC54-007-217 ICR mice    
60
60
0
no quota
MUSC54-008-218 NZW rabbit    
30
5
25
MUSC54-009-219 C57BL6/J mice    
288
322
0
no quota
MUSC54-010-220 ICR mice      
432
192
 
432
624
0
no quota
ICR mice    
192
192
0
0
changed into male
MUSC54-011-221 C57BL6/J mice    
108
100
8
MUSC54-012-222 pig    
9
0
9
MUSC54-013-223 Wistar rat    
15
0
15
Wistar rat            
32
0
32
MUSC54-014-224 ICR mice    
122
16
106
MUSC54-015-225 SD rat    
132
120
12
MUSC54-016-226 ICR mice    
60
60
0
no quota
MUSC54-017-227 SD rat    
3
0
3
MUSC54-018-228 BALB/c mice    
62
62
0
no quota
MUSC54-019-229 C57BL6/J mice    
140
107
33
MUSC54-020-230 ICR mice    
128
96
32
MUSC54-027-237 wistar rat    
107
86
21
MUSC54-028-238      
253
0
253
MUSC54-029-239 nude mice    
72
0
72
MUSC54-030-240 ICR mice            
127
30
ICR mice    
110
110
MUSC54-030-241 syrian hamster            
56
55
1
MUSC54-030-242 NZW rabbit    
2
2
2
NZW rabbit      
2
   
2
1
1
SD rat      
4
   
4
4
0
no quota
SD rat      
4
   
4
4
0
no quota
ICR mice      
4
   
4
0
4
ICR mice      
4
   
4
0
4
MUSC54-030-243 ICR mice    
216
38
178
MUSC54-030-244 wistar rat    
1407
62
1345
MUSC54-030-245 SD rat    
234
0
234
MUSC54-030-246 wistar rat    
60
16
44
MUSC55-001-247 SD rat    
96
16
80