เครื่องมือและอุปกรณ์

   
ชุดกรง IVC Bioseal AutoClave
Cage Washer Autoclave
lAuto Clave. Aneasthetic Machine
Electric Generator Cage Changing Station
Isocage Euthanasia Machine
Necropsy Table Bedding Filler
 
BSC classII