ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับสัตว์ทดลองและโครงการวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลอง

 ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับสัตว์ทดลอง และโครงการวิจัยที่ใช้สัตว์ทดลอง

หัวหน้าหน่วยสัตว์ทดลอง

นายนราธิป ใจธรรม

Mr. Narathip Jaithum, M.Sc.

tenjt@mahidol.ac.th โทร 0 2201 5394

   

 

สัตวแพทย์

สพ.ญ.ดิศยา โลหะเวช

Miss Dissaya Lohavech, DVM., M.Sc.

scdissaya@mahidol.ac.th โทร 0 2201 5394

 

   
 ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับอาคารสัตว์ทดลอง

วิศวกร

นายทินภัทร ศรีคะชินทร์

Mr. Tinnapat Srikachin

srikichin@hotmail.com โทร 0 2201 5394

   

 

แผนที่การเดินทาง


คลิกเพื่อขยาย ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

อาคาร CAF

แผนผังอาคาร