อบรมเชิงปฏิบัติการ

Ultra-Centrifuge

อบรมเชิงปฏิบัติการ

LC-MS/MS

อบรมเชิงปฏิบัติการ

GC-MS

อบรมเชิงปฏิบัติการ

Flow cytometer
08 กุมภาพันธ์ 2561
Research equipment training: Gel Permeation Chromatography (GPC) and Isothermal Titration Calorimeter (MicroCal ITC systems) by DKSH Center of Excellence at MUSC Next Generation NanoDrop Microvolume UV-Vis Spectro.....
Venue: 09:00 - 14:00 น. ห้อง K102 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท).
Agenda
12 กุมภาพันธ์ 2561
LI-COR Seminar & Workshop Agenda February 12,2018
Venue: 08:30 - 16:00 น. ห้อง K627 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท).
Agenda
ระบบจองเครื่องมือ online
สามารถดาวห์โหลดคู่มือการจองออนไลน์ได้ตามลิงค์  คู่มือการจองออนไลน์
หมายเหตุ: มีข้อสงสัยติอต่อ ธุรการ CIF โทร 02-201-5973 เวลา 9.00 - 17.00 น. ห้อง K629 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) Online booking