ติดต่อเรา
หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ห้อง K629 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2201 5973 (บริการสอบถามและจองเครื่องมือ), 0 2201 5970 (ธุรกรรมการเงิน), 0 2201 5985-7 (ห้องปฏิบัติการ)

แฟกซ์ : 0 2201 5972

Email : sccif@mahidol.ac.th

 

:: ติดต่อออนไลน์ ::

Service Hours : 9.00-17.00 Monday-Friday, Lunch time 12.00-13.00, Closes on Saturday, Sunday and National Holiday

Instrument Reservation : 9.00-16.00 of every office day, Customers must make reservation 1 day in advance

Borrow and return laboratory key : 09.00-16.00 of every office day