ธันวาคม 2556

13 ธันวาคม 2556

ขอเปลี่ยนแปลงวันอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ เป็นวันที่ 15 ม.ค. 57 และเฉพาะผู้นำทางหนีไฟเป็นวันที่ 22 ม.ค. 57 ‏ (ทั่วไป)

ขอความร่วมมืองดจอดรถ ในวันที่ 15 ม.ค. 57 และ 22 ม.ค. 57 รายละเอียดตามในเอกสารแนบ‏ (ทั่วไป)

ขอเลื่อนจัดงานวันขึ้นปีใหม่ เป็นวันที่ 25 ธ.ค. 57 ‏ (ทั่วไป)

 

14 ธันวาคม 2556

ยังไม่มี ‏ (ทั่วไป)

 http://www.sc.mahidol.ac.th/scpy/letter - ปรับปรุงครั้งล่าสุด 22 มีนาคม 2555

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2201 5000 โทรสาร 0 2354 7165