ภาพบรรยากาศการอบรมอนุภาคน้อย 2016
(27-28 เมษายน 2559) |album1|album2|album3
(29 เมษายน 2559) |album1ขยายเวลาเปิดรับสมัครไปถึง วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

>>> ดาวน์โหลดจดหมายขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการฯสำหรับครูสอนวิทยาศาสตร์ ที่นี่ <<<