:: กิจกรรมแอโรบิค ::
 

กิจกรรมแอโรบิคเป็นกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่คณะฯจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสในการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและมีสุขภาพที่ดี
โดยจะจัดในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ของทุกสัปดาห์ ที่ใต้ตึกกลม เวลา 17.00 - 18.00 น.
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธฯ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2201-5030-1)

 

คลิกที่รูปเพื่อขยาย 

Aerobic001.jpg

Aerobic002.jpg

Aerobic003.jpg

Aerobic004.jpg

Aerobic005.jpg

Aerobic006.jpg

Aerobic007.jpg

Aerobic008.jpg

Aerobic009.jpg

Aerobic010.jpg

Aerobic011.jpg

Aerobic012.jpg

Aerobic013.jpg

Aerobic014.jpg

Aerobic015.jpg

Aerobic016.jpg

Aerobic017.jpg

Aerobic018.jpg

Aerobic019.jpg

Aerobic020.jpg

Aerobic021.jpg

Aerobic022.jpg

Aerobic023.jpg

Aerobic024.jpg

Aerobic025.jpg

Aerobic026.jpg

Aerobic027.jpg

Aerobic028.jpg

Aerobic029.jpg

Aerobic030.jpg

Aerobic031.jpg

Aerobic032.jpg

Aerobic033.jpg

Aerobic034.jpg

Aerobic035.jpg

Aerobic036.jpg

Aerobic037.jpg

Aerobic038.jpg

Aerobic039.jpg

Aerobic040.jpg

Aerobic041.jpg

Aerobic042.jpg

Aerobic043.jpg

Aerobic044.jpg

Aerobic045.jpg

Aerobic046.jpg

Aerobic047.jpg

Aerobic048.jpg

Aerobic049.jpg

Aerobic050.jpg

Aerobic051.jpg

Aerobic052.jpg

Aerobic053.jpg

Aerobic054.jpg

Aerobic055.jpg

Aerobic057.jpg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
พัฒนาเมื่อ 27 มิถุนายน 2550 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด 18 เมษายน 2554

webmaster : scsmm@mahidol.ac.th