15540714_10153543497492168_7414587154160947200_o

Annual Department Merit 2016

ภาควิชาเภสัชวิทยา ทำปุญญภาควิชา ประจำปีมหาพุทธปรินิพพาน ๒๕๕๙ โดยอาราธนาภิกขุสงฆ์ ๔ รูป ภิกขุณีสงฆ์ ๕ รูป ฉันภัตตาหารและเจริฐธัมมตามติปิฎกะ วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

12321681_10208456031692348_1422929055963094210_n

Songkran Festival 2016

Mrs. Supasorn Kaewsri, a general service officer, was a representative of Pharmacology Department in Miss Songkran contest 

12674830_10205857671705790_215020302_o

Special Seminars on February 4, 2016

“Translational research of Alzheimer’s disease drugs acting on calmodulin kinase II” By Professor Kohji Fukunaga,  Faculty of Pharmaceutical Sciences, Tohoku University, Japan and  “Beta-adrenoceptor determinants of contractility in human heart: Fundamental properites and therapeutic implications” By  Associate Professor Peter Molenaar Queensland University of Technology, Australia

APFP2016

APFP2016

The 13th Asia Pacific Federation of Pharmacologist (APFP) Meeting Theme: “New Paradigms in Pharmacology for Global Health” Date: 1st – 3rd February 2016 Venue: The Berkeley Hotel Pratunam, Bangkok, Thailand

S__26607745

Special seminar on December 2, 2015

Assoc. Prof. Tamaki Okabayashi, Miyasaki University, Japan Title: Development of new immunochromatographic diagnosis kit for chikungunya virus antigen detection Venue: Pr501 Time: 1.30-3.00 pm  

Assoc. Prof. Porntip Supavilai Retirement (30.09.2015)

Staff Retirement 2015

ภาควิชาเภสัชวิทยาได้จัดงานทำปุญเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ  “รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ศุภวิไล” ในวันพุธที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องพีอาร์ ๕๐๑ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้อาราธนาอัยเย (ภิกขุนี, สิกขมานา) จาก พุทธจตุปาริสาอุทยาน จำนวน ๘ รูป เวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น. นิมนต์อัยเยปิณฑปาต ณ ตึกพีอาร์ ชั้น ๕ ณ ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดลหลังจากปิณฑปาตเสร็จนิมนต์ท่านรับพิจารณาอาหารต่อ “ปณีตํ ขาทนียํ โภชนียํ สหสฺถา ปฏิคเหตฺวา″ หลังจากฉัน..เสร็จในช่วงเช้า เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. เริ่มเจริญธัมมตามพระไตรปิฎกคร่าวๆ ดังนี้- โยโว อานนฺท – มหาอภิวาท – กราบปหานวิจิกิจฉา – โพธิกถา – วิปากจิตฺต  Read More

50

อบรมความรู้เรื่องจีวรในพุทธสาสนา

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับอนุมัติจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้จัดโครงการตามข้อตกลงการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการจัดอบรมความรู้ในทางพุทธสาสนาที่ถูกต้องตามคำสอนของอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งที่ ๑ หัวข้อ “ความรู้เรื่องจีวรในพุทธสาสนา” เมื่อวันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ พุทธจตุปาริสาอุทยาน อ. พุทธมณฑล สาย ๕ จ. นครปฐม แก่ คณาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท-เอก บุคลากร ของภาควิชาฯ และบุคคลทั่วไป จำนวน ๑๖ คน โดยมี ภิกขุ (ภันเต) ภิกขุนี (อัยเย) ถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ กะ – ตัด – เย็บ – ย้อม จีวร ตามพระวินัยของพระพุทธเจ้า..สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

IMG_9322

Special seminar on August 13, 2015

Dr. Axel Schlagenhauf, Medical University of Graz (Austria) Title: Platelet peculiarities in he new born Venue: Pr501 Time: 2.00-3.00 pm

11667297_1056719071023077_2863809044335556015_n

Orientation for new graduate students 2015

The Department of Pharmacology hold an orientation event for new graduate students on July 2, 2015.Staff and students had lunch together followed by welcome speech and course introduction.

11200872_1048331855195132_789254892612682874_n

The 37th Congress on Pharmacology of Thailand

“Genomics medicine and novel cancer therapy: challenges and opportunities” Organized by The Pharmacological and Therapeutic Society of Thailand and Faculty of Pharmaceutical Sciences, Ubon Ratchathani University Date : 28 – 30 May 2015 Venue : Sunee Grand Hotel & Convention Center, Ubon Ratchathani      

Fire1

Annual fire drills 2015

All department staff and students were enrolled the workshop “fire safety equipment, drills and training” on 6 May 2015.   

Songkran2

Songkran Festival 2015

All department staff and students got involved in the traditional Thai Songkran festival on 8 April 2015. Students were participated in Thai Luk Thung contest.

Making_merit

Annual Department Merit 2015

ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรม “ทำบุญภาควิชา ประจำปี พ.ศ. 2558″ เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้อง Pr 501 โดยได้นิมนต์อัยเยภิกขุนี 4 รูป และอัยเยสิกขมานา 2 รูป จาก พุทธจตุปาริสาอุทยาน พุทธมณฑลสาย 5 นครปฐม

New_year

New Year’s Party 2015

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภาควิชาเภสัชวิทยา ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2558 ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ ห้อง Pr 501 และร่วมจับฉลากของขวัญปีใหม่