อบรมเชิงปฏิบัติการ การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 19
The 19th Scientific Illustration Workshop

                   

หลักการและเหตุผล

วิทยาการอันทันสมัยในปัจจุบันทําให้เราสามารถบันทึกภาพข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ไว้ด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งสามารถเก็บเรื่องราวหลากหลายได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการใช้กล้องบันทึกภาพและวิดีทัศน์ระบบดิจิตอล กล้องจุลทรรศน์ กล้องจุลทรรศน์อิเลกตรอน ฯลฯ อย่างไรก็ตามเรายังเห็นนักวิทยาศาสตร์จํานวนมากมายที่ยังคงใช้ภาพวาดเพื่อแสดงข้อมูลการค้นพบต่างๆ ที่เป็นเช่นนี้ เพราะภาพวาดมีข้อได้เปรียบภาพถ่ายหลายประการ โดยเฉพาะในทางธรรมชาติวิทยาแล้ว ภาพวาดซึ่งแสดงกายวิภาคและสัณฐานของสิ่งมีชีวิต หรือลักษณะรูปร่างรูปทรงของสิ่งศึกษาด้านกายภาพ ได้ผ่านการเรียบเรียงและปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องแม่นยำ สามารถช่วยในการระบุชนิดสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิตได้นอกจากนั้นภาพวาดเป็นภาพตัวแทนของประชากร ทําให้เราสามารถประมวลลักษณะสําคัญของกลุ่มสิ่งมีชีวิต หรือลักษณะโดยรวมของสิ่งไม่มีชีวิตประเภทนั้นๆ ได้ในภาพวาดหนึ่งภาพ ในขณะที่ภาพถ่ายโดยกล้องถ่ายภาพ จําเป็นต้องเฉพาะเจาะจงลงไปที่ตัวอย่างเพียงชิ้นเดียว อีกประการหนึ่งภาพถ่ายมักมีบริเวณที่ไม่ชัดและมีเงามืดซึ่งทําให้ไม่สามารถบอกรายละเอียดในบริเวณนั้นๆ ได้แต่ภาพวาดที่ดีสามารถแสดงรายละเอียดของชั้นเซลล์เนื้อเยื่อและอวัยวะที่ทับซ้อนกัน สามารถเน้นรายละเอียดที่สําคัญหรือประกอบชิ้นส่วนที่แตกหักหลุดออกจากกันลงบนกระดาษ ด้วยเหตุต่างๆ เหล่านี้ ทําให้ภาพวาดยังคงมีความสําคัญต่อการแสดงผลทางวิทยาศาสตร์ไม่เสื่อมคลาย

ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 (จันทร์-อังคาร-พุธ)
วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561
9.00-12.00 น.
(ห้อง B201 และ ห้อง N300)
  • หลักการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์
  • ขั้นตอนและอุปกรณ์การวาดภาพ
  • วิธีการเก็บรักษาภาพวาด
13.00-16.00 น.
(ห้อง N300)
  • การร่างภาพ และการให้แสง-เงา
  • ฝึกการร่างภาพเบื้องต้น
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561
9.00-12.00 น.
  • ฝึกร่างภาพตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ที่นำมา เช่น ดอกไม้ ผลไม้ สัตว์สตัฟฟ์ ปลา แมลง กระดูก หอย
13.00-16.00 น.
  • เทคนิคการลงหมึก
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
9.00-12.00 น.
  • เทคนิคการใช้ผงถ่าน และดินสอ
13.00-16.00 น.
  • เทคนิคการใช้สีน้ำ

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

จำนวน 50 คน

สถานที่อบรม

ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์: 0-2201-5232, 0-2201-5240 หรือ โทรสาร: 0-2354-7172

--> ดูแผนที่เต็มจอ
--> ดูเส้นทางการเดินทาง(กำหนดจุดเริ่มต้นของท่าน)
--> ดูแผนผังภายในคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

ที่พักใกล้คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

รถประจำทาง ถนนพระราม 6 : 8, 44, 67, 92, 97, 157, 171, 509, 538
รถประจำทาง ถนนราชวิถี : 12, 28, 108, 542, 539, 515

ลงรถไฟฟ้า BTS ที่สถานนีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ แล้วเดินมาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างในซอยโยธี ดูเส้นทาง

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

วิทยากร

ผศ. ดร. ศศิวิมล แสวงผล อาจารย์ผู้ควบคุมวิชานิทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Illustrations) ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการศึกษาวิชา Biological Illustrations ซึ่งสอนโดย Mrs. Marion R. Sheehan นักวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ผู้มีชื่อเสียง ณ University of Florida , U . S . A . ร่วมด้วยวิทยากร คือ คุณณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี, คุณพีระณัฏฐ์ โบกรณีย์, นางฐานิสรา วงศ์กำแหง และ นางสาวอุมาพร ศิริวัฒนกุล

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 4,500 บาท รวมค่าเอกสาร อาหารว่างและอาหารกลางวัน โดยสามารถชำระค่าลงทะเบียนผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 026-4-25468-7 ในนามภาควิชาพฤกษศาสตร์ 2549     ปิดรับสมัคร 18 พฤษภาคม 2561

ส่งใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณลดาวัลย์ และคุณชาลิสา ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม ที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์: 0 2201 5232, 0 2201 5240  โทรสาร: 0 2354 7172  e-mail address: plantscience.mahidoluniversity@gmail.com

คำแนะนำในการเลือกตัวอย่างเพื่อนำมาฝึกร่างภาพและบันทึกแสง-เงา

1. ควรเป็นตัวอย่างที่ตนเองสนใจ
2. ไม่ควรมีขนาดเล็กเกินไปหรือมีรายละเอียดมาก ไม่ควรต้องใช้แว่นขยาย หรือกล้องจุลทรรศน์ เพราะจะเสียเวลามาก ควรมีขนาดจริงไม่เกินหน้ากระดาษ A4
3. ควรมีรูปร่างโดดเด่น เช่น กะโหลกสัตว์ ดอกกล้วยไม้ ผลแก้วมังกร ด้วง หอย ปลา สำหรับผู้ฝึกหัดขั้นต้นนี้ หากใช้ตัวอย่างที่มีรูปทรงเรียบเกินไป เช่น ส้ม มันฝรั่ง กล้วย แตงโม หรือซับซ้อนเกินไป เช่น ทุเรียน เงาะ อาจถ่ายทอดออกมาให้เหมือนจริงได้ยาก ไม่แนะนำให้ใช้
4. ถ้าเป็นดอกไม้ ควรเลือกดอกที่ไม่เหี่ยวง่าย ควรหาภาชนะมาตั้งวางด้วยจะดีมาก สำหรับตัวอย่างอื่นๆ ควรจะสามารถตั้งวางตรงหน้าได้ในระดับสายตา หรือระดับที่เป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องถือ
5. สามารถใช้ภาพร่างเดียวกันนี้เพื่อฝึกการ rendering ทั้ง (1) การลงหมึก (2) ลงดินสอและผงถ่าน และ/หรือ (3) สีน้ำ หรือจะร่างภาพใหม่ในแต่ละเทคนิคเพื่อฝึกฝีมือการร่างภาพก็ได้

ดาวน์โหลด

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน