ค้นหาที่: เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์คณะวิทย์ฯ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย ทุกเว็บไซต์


[...เว็บไซต์จะแสดงผลอย่างถูกต้องเมื่อเปิดดูด้วย Mozilla Firefox , Google Chome, Opera...]

ทัศนศึกษาอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ


16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
"สมุนไพรไทย: ศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้าน กินอาหารตามธาตุ"

สถานที่: อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ตั้งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เป็นสวนสมุนไพรขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น ๓๘ ไร่ รวบรวมพันธุ์สมุนไพรไว้ประมาณ ๘๐๐ ชนิด จัดปลูกไว้อย่างสวยงาม พร้อมป้ายชื่อพืชสมุนไพรที่ระบุทั้งชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ส่วนที่ใช้และสรรพคุณ มีสมุนไพรที่หาชมได้ยากหลายชนิด เช่น โมกราชินี สิรินธรวัลลี สามสิบกีบน้อย และจิกดง ซึ่งเป็นพืชชนิดใหม่ของโลก มะลิซาไกสมุนไพรหายากที่ใช้เป็นยาคุมกำเนิดของชนเผ่าซาไก กำแพงเจ็ดชั้น กวาวเครือขาว และกวาวเครือแดงสมุนไพรบำรุงกำลังของไทย รวมทั้งสมุนไพรที่เป็นพืชผักพื้นบ้านอีกหลากหลายชนิด โดยอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติเพิ่งได้รับการปรับปรุงใหม่และเปิดให้บริการในปี ๒๕๕๙ มีอาคารนิทรรศการที่ทันสมัย ภายใต้หัวข้อ "สมุนไพรไทย : ภูมิปัญญาไทยสู่สากล" และนิทรรศการหมุนเวียนอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ ภายในบริเวณสวนยังมีหอดูนก และบ้านหมอยาซึ่งมีคลินิกบริการการแพทย์แผนไทยอีกด้วย รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/sireepark/
www.pharmacy.mahidol.ac.th/siri/


การกินอาหารตามธาตุ

         การกินอาหารที่เหมาะสมส่งผลต่อสุชภาพโดยตรง ภูมิปัญญาไทยได้มีการพัฒนาหลักการกินอาหารตาม "ธาตุเจ้าเรือน" เพื่อความสมดุลของร่างกาย โดยผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับการทดสอบหาธาตุเจ้าเรือนของตนเอง และวิทยากรจะแนะนำหลักการกินอาหารตามธาตุและมีตัวอย่างอาหารตามแต่ละธาตุให้ชิม

ค่าลงทะเบียนทัศนศึกษา 150 บาท

  • รวมค่าพาหนะจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) ไป-กลับมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
  • รวมค่าผ่านประตูอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
  • รวมค่าอาหารตามธาตุ และค่าอาหารกลางวัน
ลงทะเบียน (ร่วมทัศนศึกษา)ผู้สนับสนุนการประชุม