นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี การก่อตั้ง "เครือข่ายวิทย์สานศิลป์"
"สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์ ครั้งที่ ๒"
Botanical Art Thailand 2019

กำหนดการจัดนิทรรศการ: วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562

สถานที่จัดนิทรรศการ: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (Bangkok Art & Culture Centre - BACC)

คุณสมบัติผู้สมัคร: : ผู้มีสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติ

คุณสมบัติของภาพวาดที่จะส่งเข้าประกวด:
          เป็นภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ (botanical illustration) ต้นฉบับ 2 มิติ ไม่ใช่หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานที่เป็นภาพถ่าย หรือสร้างจากคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้จะเป็นภาพวาดส่วนใดของพืชก็ได้ และไม่กำหนดชนิดพืช คำแนะนำทั่วไป ควรมีตัวอย่างของจริงเป็นต้นแบบในการวาด ไม่วาดภาชนะและพื้นหลัง เน้นให้ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์

การสมัครและส่งผลงานรอบคัดเลือก:
 • โปรดดูรายละเอียดของผลงานจัดแสดงด้านล่างก่อนเริ่มการวาดภาพ สมัคร และส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมคัดเลือก
 • สแกนภาพผลงานในรูปแบบไฟล์ดิจิตอลคุณภาพดี (ไม่แนะนำให้ถ่ายภาพคุณภาพต่ำ) เพื่อการคัดเลือกเข้าร่วมนิทรรศการ และใช้จัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยมีข้อกำหนดดังนี้
  • ใช้ไฟล์สกุล jpg
  • ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 600 dpi
  • ความกว้างและความยาวไม่ต่ำกว่า 21 เซนติเมตร
  • ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 35 MB
  • ตั้งชื่อไฟล์ภาพวาดเป็นภาษาอังกฤษดังนี้ "ชื่อ-นามสกุลของศิลปิน-ชื่อสกุลของพืช.jpg" เช่น Chakkaphak-Mitrephora.jpg
  • ในกรณีที่ไฟล์ภาพไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด และต้องมีการแก้ไข จะมีค่าดำเนินการ 2,500 บาท
 • สมัครออนไลน์โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนให้ครบถ้วนใน​ใบสมัคร​ www.sc.mahidol.ac.th/scpl/sciartnetwork/sci_doc/BAT_2019_Registration_Form.docx จากนั้นจึงสั่งพิมพ์ข้อมูลเป็นไฟล์ pdf
 • แนบไฟล์ pdf พร้อมไฟล์ภาพ jpg ทางอีเมลที่ BAT2019.sciartnetwork@gmail.com โดยตั้งชื่อหัวเรื่องอีเมลดังนี้ subject: "BAT2019#1 – ชื่อศิลปิน" เช่น BAT2019 - Chakkaphak
 • ผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน โดยส่งทุกภาพในอีเมล 1 ฉบับ แต่จะได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงไม่เกินคนละ 3 ภาพ หรือตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ

ใบสมัคร:
                   

คุณภาพของผลงาน:
เป็นไปตามมาตรฐานสากลของภาพวาดพฤกษศาสตร์ โปรดดูตัวอย่างในเว็บไซต์ที่แนบมาท้ายกติกานี้

กรรมการที่ปรึกษา: อาจารย์พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ:
ผศ. ดร. ทยา เจนจิตติกุล ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ. ดร. ศศิวิมล โฉมเฉลา แสวงผล ประธานเครือข่ายวิทย์สานศิลป์ และภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวศันสนีย์ ดีกระจ่าง ศิลปินภาพจิตรกรรมพฤกษศาสตร์ รางวัลเหรียญทองระดับนานาชาติ
อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ และสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

รายละเอียดการจัดนิทรรศการ

15 ธันวาคม 2561 – 15 มีนาคม 2562

รับไฟล์ภาพเพื่อพิจารณาคัดเลือก

31 มีนาคม พ.ศ. 2562

แจ้งผลผู้ผ่านการคัดเลือกทางอีเมล์

10 เมษายน พ.ศ. 2562

วันสุดท้ายที่ผู้ส่งภาพยืนยันการเข้าร่วมแสดงภาพ

19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รับภาพจากศิลปิน

20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ติดตั้งภาพ

21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.30 น.

พิธีเปิดนิทรรศการ

21 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562

เปิดให้เข้าชม

2 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 21.00 น.

เก็บภาพ


การยืนยันการเข้าร่วมแสดงภาพ:
          ในกรณีที่รูปภาพได้รับการคัดเลือกให้ร่วมแสดง ผู้ส่งภาพต้องยืนยันการเข้าร่วมแสดงภาพ โดยส่งภาพถ่ายเอกสารการโอนเงินชำระค่าสมัคร ภายใน 10 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/scpl/sciartnetwork หากพ้นกำหนดนี้ ถือว่าสละสิทธิ์

ค่าสมัคร: 1,000 บาท ต่อผลงาน 1 ภาพ ไม่เกินคนละ 3 ภาพ หรือตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ

ขนาดผลงาน:
 • ผลงานแนวตั้งหรือแนวนอน
 • ใช้กระดาษขนาด A2 ถึง A3 คือ มีขนาดโดยประมาณไม่เกิน 42 x 60 ซม. และ ไม่ต่ำกว่า 29 x 42 ซม.
 • ใส่กรอบกระดาษกว้างที่เหมาะสม
 • กรอบไม้แบนเรียบสีขาวขนาดกว้างด้านละประมาณ 4 ซม. (1 นิ้วครึ่ง)
 • ขนาดภาพรวมกรอบมีขนาดไม่เกิน 64x82 ซม. และไม่ต่ำกว่า 52x64 ซม.

การเผยแพร่สู่สาธารณะ:
            คณะกรรมการจัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพที่ผ่านการคัดเลือกไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อการศึกษา และ/หรือ จัดแสดง ก่อน ระหว่าง หรือหลังการจัดงาน (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน) และจัดพิมพ์เป็นโปสการ์ดสำหรับงานนิทรรศการในครั้งนี้เท่านั้น

สิทธิในการแขวนภาพ: เจ้าของภาพต้องเป็นผู้นำภาพมาเพื่อติดตั้งและมารับภาพคืนในวันเวลาที่กำหนด ทั้งนี้คณะกรรมการจัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการแขวนภาพแสดงในงานหากพบว่าคุณภาพของภาพวาดมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากไฟล์ภาพที่ส่งมาให้พิจารณาในรอบคัดเลือก หรือคุณภาพการใส่กรอบ ไม่เหมาะสมตรงตามที่ระบุไว้

หมายเหตุ: กติกาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/sciartnetwork

ชมแนวทางการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์:นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ระดับนานาชาติ
https://www.botanicalartandartists.com/exhibitions.html

สารคดี : 07 ภาพวาดวิทยาศาสตร์ ทรูปลูกปัญญา ทรูวิชั่นส์ 37
https://www.youtube.com/watch?v=5enjTGqeyjE&t=59s

ผู้หญิงถึงผู้หญิง | ผู้หญิงนักวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ | 08-01-58
https://www.youtube.com/watch?v=_xh-g5XHVtE

และ Youtube หรือ Google เกี่ยวกับ botanical arts เช่น
https://www.botanicalartandartists.com/news/how-to-become-a-botanical-illustrator
https://www.youtube.com/watch?v=niYq8QKdFDk