นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์
"สานพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์"
Botanical Art Worldwide 2018: Thailand Edition

Linking People to Plants through Botanical Art

กำหนดการจัดงาน: วันอังคารที่ 15 ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

พิธีเปิดพร้อมกันทั่วโลก: วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สถานที่จัดงาน: หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC- Bangkok Art and Culture Centre)

คุณสมบัติผู้สมัคร: : ผู้มีสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติผู้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย (ข้อยกเว้นนอกเหนือจากนี้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ)

คุณสมบัติของภาพวาดที่จะส่งเข้าประกวด:
  1. เป็นภาพวาดทางพฤกษศาสตร์ (botanical illustration) ต้นฉบับ 2 มิติ ไม่ใช่หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานที่เป็นภาพถ่าย หรือสร้างจากคอมพิวเตอร์ และ
  2. เป็นภาพวาดพืชพื้นเมืองไทย (Thailand native plants) คือ พืชที่มีกำเนิดตามธรรมชาติภายในขอบเขตพื้นที่ประเทศไทย ทั้งชนิดป่าและลูกผสมตามธรรมชาติ แต่ไม่รวมพันธุ์ปลูก ลูกผสมโดยมนุษย์ และพืชนำเข้าจากต่างประเทศ แม้ว่าจะเจริญทั่วไปในธรรมชาติแล้ว

การสมัครและส่งผลงานรอบคัดเลือก:
  • โปรดดูรายละเอียดของผลงานจัดแสดงด้านล่างก่อนเริ่มการวาดภาพ สมัคร และส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมคัดเลือก
  • สมัครและส่งภาพผลงานในรูปแบบไฟล์ดิจิตอลเพื่อการคัดเลือกเบื้องต้น ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 72 dpi ความกว้างและความยาวไม่ต่ำกว่า 21 เซนติเมตร ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
  • ตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษเป็นชื่อ-นามสกุลของศิลปินและชื่อภาพ
  • ส่งผลงานออนไลน์ที่ www.sc.mahidol.ac.th/scpl ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน แต่จะได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงไม่เกินคนละ 3 ภาพ หรือตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ

ลิงค์ส่งไฟล์ผล: http://www.sc.mahidol.ac.th/scpl/SciArtNetwork/register.htm#upload

กำหนดส่งไฟล์ผลงานรอบคัดเลือก: 1 พฤศจิกายน ถึง 10 มกราคม พ.ศ. 2561

กรรมการที่ปรึกษา: อาจารย์พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ:
ผศ. ดร. ทยา เจนจิตติกุล ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ. ดร. ศศิวิมล โฉมเฉลา แสวงผล ประธานเครือข่ายวิทย์สานศิลป์ และภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นางสาวศันสนีย์ ดีกระจ่าง ศิลปินภาพจิตรกรรมพฤกษศาสตร์ รางวัลเหรียญทองระดับนานาชาติ
อาจารย์ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี เครือข่ายวิทย์สานศิลป์ และสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

การประกาศผลรอบคัดเลือก: แจ้งผลการคัดเลือกผลงานภายในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561

การยืนยันการเข้าร่วมแสดงภาพ: ในกรณีที่รูปภาพได้รับการคัดเลือกให้ร่วมแสดง ผู้ส่งภาพต้องยืนยันการเข้าร่วมแสดงภาพ โดยส่งไฟล์ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 300 dpi ขนาด A4 คือไม่ต่ำกว่า 21 x 29.7 ซม. ขนาดไฟล์ไม่เกิน 35 MB ทางอีเมล์มาที่ sciartnetwork@gmail.com พร้อมภาพถ่ายเอกสารการโอนเงินชำระค่าสมัคร ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 หากพ้นกำหนดนี้ ถือว่าสละสิทธิ์

ค่าสมัคร: 1,000 บาท ต่อผลงาน 1 ภาพ ไม่เกินคนละ 3 ภาพ หรือตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ ทุกท่านที่ส่งภาพเข้าร่วมจัดแสดงจะได้รับสูจิบัตรของงานมูลค่า 1,000 บาท เมื่อชำระค่าสมัครแล้ว ทั้งนี้ นักเรียน นิสิต นักศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี) สามารถส่งภาพเข้าร่วมจัดแสดงได้โดยได้รับการยกเว้นค่าสมัคร

เทคนิค: สีน้ำ สีอะคริลิก(acrylic) สีกูอาช(gouache) ดินสอสี ดินสอ หมึก ปากกาเขียนแบบ บนกระดาษไม่ต่ำกว่า 190 แกรม (เช่น กระดาษร้อยปอนด์)

ขนาดผลงาน: ผลงานแนวตั้งหรือแนวนอน ใช้กระดาษขนาด A2 ถึง A3 คือ มีขนาดโดยประมาณไม่เกิน 42 x 60 ซม. และ ไม่ต่ำกว่า 29 x 42 ซม. ใส่กรอบกระดาษกว้างด้านละ 10 ซม. และกรอบไม้แบนเรียบสีขาวขนาดกว้างด้านละ 2.5 ซม. ทั้งนี้เจ้าของภาพต้องเป็นผู้มาติดตั้งรูปภาพและเก็บภาพในวันเวลาที่กำหนด

คำแนะนำ ควรใช้กระดาษ acid free เรียบ (hot press) ทั้งนี้ กระดาษที่เหมาะสมกับสีน้ำควรมีความหนามากกว่า 300 แกรม

การเผยแพร่สู่สาธารณะและสูจิบัตร:
            คณะกรรมการจัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพที่ผ่านการคัดเลือกไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อการศึกษา และ/หรือ จัดแสดง ก่อน ระหว่าง หรือหลังการจัดงาน (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน) และจัดพิมพ์ในสูจิบัตรเพื่อจำหน่าย โดยใช้ไฟล์ภาพที่เจ้าของผลงานส่งมาให้ ในกรณีที่ไฟล์ภาพไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด และต้องมีการแก้ไข จะมีค่าดำเนินการ 2,500 บาท
            ทั้งนี้คณะกรรมการจะคัดเลือกภาพเพื่อจัดแสดงออนไลน์ จำนวน 100 ภาพที่ www.sc.mahidol.ac.th/scpl/Sci ArtNetwork และเผยแพร่ในระดับนานาชาติ จำนวน 40 ภาพในเว็บไซต์ของ American Society for Botanical Artists (ASBA) การคัดเลือกอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการซึ่งถือเป็นที่สิ้นสุด

สิทธิในการแขวนภาพ: คณะกรรมการจัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการแขวนภาพแสดงในงานหากพบว่าคุณภาพของภาพวาดมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดจากไฟล์ภาพที่ส่งมาให้พิจารณาในรอบคัดเลือก หรือคุณภาพการใส่กรอบ ไม่เหมาะสมตรงตามที่ระบุไว้

หมายเหตุ: กติกาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/events/171155573396157/