งานทำบุญครบรอบ 25 ปี ภาควิชาพฤกษศาสตร์
วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดให้มีการทำบุญครบรอบ 25 ปี ภาควิชาพฤกษศาสตร์ โดยกำหนดให้วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560 เริ่มงานเวลาประมาณ 9.00 น. ภาควิชาฯได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ร่วมงานทำบุญ นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์จากภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ศาสตราจารย์ วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล และผู้ร่วมงานท่านอื่นๆ รวมทั้งนักศึกษาของภาควิชาฯที่ร่วมใจช่วยกันทำให้การจัดงานเสร็จสมบูรณ์

ภาควิชาฯ ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ร่วมงาน และหลังจากฟังสวด มีการเทศนาสอนจากพระภิกษุ มีการถามตอบปริศนาธรรม รับประทานและถ่ายภาพร่วมกัน