ร่วมยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 2560

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษารุ่นน้องของภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของบัณฑิตที่จบการศึกษาจากภาควิชาฯ ได้รับฟังโอวาทจากคณาจารย์และรับของขวัญที่ระลึกจากภาควิชาฯ ร่วมถ่ายภาพหมู่ และรับประทานอาหารร่วมกัน