คืนสู่เหย้าครบรอบ 25 ปี ภาควิชาพฤกษศาสตร์
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561

ในวาระที่ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 25 ปี ในการจัดตั้งภาควิชาฯ จึงได้จัดให้มีงานคืนสู่เหย้าครบรอบ 25 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้พบปะ สนทนา แนะแนวการศึกษาต่อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคณาจารย์อวุโสที่เป็นอดีตผู้ก่อตั้งภาควิชาฯ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ มีกิจกรรมการละเล่นจากน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และจับรางวัลของขวัญ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันในบรรยากาศชื่นมื่น