Mahidol University Logo
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ปัญญาของแผ่นดิน

 เลือกค้นหาใน: ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกเว็บไซต์                     
**Department of Plant Science, Faculty of Science, Mahidol University : An institution that has committed itself in providing the best education and performing the best research in plant sciences in Thailand **
Orchid Production Technology
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ครั้งที่ 10"
จัดโดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559
สำหรับผู้สนใจทั่วไป นักเรียน นิสิตนักศึกษา ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างจากหน่วยงานภาครัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ (สามารถเบิกค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ หากได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาให้เข้ารับการอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา) วิทยากรคือ ผศ. ดร. งามนิจ ชื่นบุญงาม
[ เต็มแล้ว ! ]
---------------------------------------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครออนไลน์ :: คลิกที่นี่
Scientific Illustration
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17" new
จัดโดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2559
สำหรับผู้สนใจทั่วไป นักเรียน นิสิตนักศึกษา ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างจากหน่วยงานภาครัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ (สามารถเบิกค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ หากได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาให้เข้ารับการอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา) วิทยากรคือ ผศ. ดร. ศศิวิมล แสวงผล และคณะ
[ ลงทะเบียนสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 โทร. 0 2201 5232 หรือ 0 2201 5240 เหลือที่ว่างอีก 13 ที่]
---------------------------------------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครออนไลน์ :: คลิกที่นี่ new
TSO2016 การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 1 เรื่องไม้ดอกไม้ประดับเขตร้อนและเขตกึ่งร้อน (TSO2016)
รองศาสตราจารย์ ดร. ครรชิต ธรรมศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับการคัดเลือกจาก The International Society for Horticultural Science
ให้เป็นผู้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 1 เรื่องไม้ดอกไม้ประดับเขตร้อนและเขตกึ่งร้อน (TSO2016)
ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม พ.ศ. 2559 ที่อ่าวนางนาคาปุระรีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดกระบี่
---------------------------------------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :: แผ่นพับ | โปสเตอร์ | ดูภาพบรรยากาศงานประชุมฯ
เครือพิสุทธิ์
"เครือพิสุทธิ์" พืชวงศ์ผักบุ้งชนิดใหม่ของโลก
เครือพิสุทธิ์ได้ถูกยืนยันการเป็นพืชชนิดใหม่ของโลกโดยการเปรียบเทียบกับพืชต้นแบบ (Type specimens) ในชนิดใกล้เคียง ตามหลักการทางอนุกรมวิธานพืช และตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Phytotaxa เล่มที่ 204 ฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 โดย ดร. จอร์จ สเตเปิลส์ (Dr. George Staples) นักพฤกษศาสตร์ชาวอเมริกัน และ ผศ.ดร. ปวีณา ไตรเพิ่ม อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
---------------------------------------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม :: คลิกที่นี่
The 7th International Symposium on the Family Zingiberaceae
The 7th International Symposium on the Family Zingiberaceae
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ พืชวงศ์ขิง-ข่า ครั้งที่ 7 “ขิง-ข่า เพื่อชีวิต” ในระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2558
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
---------------------------------------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม :: คลิกที่นี่
Kluai Si Nan
การค้นพบกล้วยศรีน่าน กล้วยชนิดใหม่ของโลก
เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 12.45-13.00 น. ผศ.ดร. ศศิวิมล แสวงผล ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุจุฬา เรื่อง การค้นพบกล้วยศรีน่าน เป็นกล้วยชนิดใหม่ของโลกที่เพิ่งได้รับการตั้งชื่อและตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทางพฤกษศาสตร์ระดับนานาชาติเมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา
---------------------------------------------------------------------------
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม :: คลิกที่นี่
Kluai Si Nan
ในเรื่องราวชีวิตสุดน่าทึ่งของ "อิน-จัน" แฝดสยามที่มีตัวติดกัน
วันที่ 9 และ 16 กันยายน พ.ศ. 2558 รายการ DeScience ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง One และ Mahidol Channel เผยแพร่บทสนทนากับนักวิทยาศาสตร์ 2 ท่าน "ผศ.ดร. ศศิวิมล แสวงผล" จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ "ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ" จาก สวทช. ในเรื่องราวชีวิตสุดน่าทึ่งของ "อิน-จัน" แฝดสยามที่มีตัวติดกัน ผู้มีชื่อเสียงมากที่สุดในยุคหนึ่ง ชีวิตสุดอัศจรรย์ของพวกเขาไม่เพียงให้แง่มุมที่น่าสนใจสำหรับเรา แต่ยังนำไปสู่แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปอีกมากมาย ในชื่อตอน “อิน-จัน แฝดสยามบันลือโลก”
---------------------------------------------------------------------------
ดูย้อนหลังได้ที่ :: คลิกที่นี่
รูปกิจกรรมภาควิชาฯ
NewYear2016

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "ไม้ดอกไม้ประดับเขตร้อน และกึ่งเขตร้อน ครั้งที่ 1"
วันที่ 7-9 มีนาคม 2559 อ่าวนางนาคาปุระ รีสอร์ตแอนด์สปาร์ อ.อ่าวนาง จ.กระบี่
ดูรายละเอียด

NewYear2016

ประมวลภาพงานปีใหม่ภาควิชาพฤกษศาสตร์ 2559
วันที่ 13 มกราคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์(พญาไท) ม.มหิดล
ดูรายละเอียด

WaiKru2558

ประมวลภาพงานเทศกาลวันลอยกระทง 2558
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 คณะวิทยาศาสตร์(พญาไท) ม.มหิดล
ดูรายละเอียด

WaiKru2558

ประมวลภาพงานมหิดลวิชาการ (Open House 2015)
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 3คณะวิทยาศาสตร์(ศาลายา) ม.มหิดล
ดูรายละเอียด

WaiKru2558

ประมวลภาพอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ครั้งที่ 25
วันที่ 28-30 ตุลาคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์(ศาลายา) ม.มหิดล

WaiKru2558

ประมวลภาพพิธีไหว้ครูประจำปี 2558
วันที่ 10 กันยายน 2558 ณ ห้อง N300 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
ดูรายละเอียด

Turfpag2015

ประมวลภาพร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตภาควิชาพฤกษศาสตร์ 2558
ดูรายละเอียด

Turfpag2015

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ “การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอนุกรมวิธาน เซลล์พันธุ์ศาสตร์และการขยายพันธุ์พืช เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสำหรับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ”
ดูรายละเอียด

OpenHouse2014


ประมวลภาพกิจกรรมสัมนาทางวิชาการ เรื่อง "องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน" จ. อำนาจเจริญ ดูรายละเอียด

Turfpag2015

ประมวลภาพกิจกรรม"อบรมเชิงปฏิบัติการการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16
ดูรายละเอียด

Turfpag2015

ประมวลภาพกิจกรรม"การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านพืช และพันธุ
ศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1" ดูรายละเอียด

OpenHouse2014


ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ครั้งที่ 24 ดูรายละเอียด new

OpenHouse2014

รองศาสตราจารย์ ดร. ครรชิต ธรรมศิริ ได้รับเชิญให้ไปบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Conservation and Sustainable Use of Vanda coerulea Griff. ex Lindl. for Thai Orchid Industry” ในงานกล้วยไม้โลกครั้งที่ 21 ดูรายละเอียด

OpenHouse2014

Special Seminar on “New method of cryopreservation using cryo-plate.” by Dr. Takao Niino and “History of plant cryopreservation” by Assoc. Prof. Dr. Toshikazu Matsumoto ดูรายละเอียด

OpenHouse2014

เทศกาลลอยกระทงคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ประจำปี 2557 ดูรายละเอียด

OpenHouse2014

นิทรรศการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557
(Open House 2014)
ดูรายละเอียด

University of Iceland

University of Iceland “Tropical Biology” Study Tour- Thailand
ดูรายละเอียด

ทุเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 15
ดูรายละเอียด

กล้วยไม้

อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ครั้งที่ 22
ดูรายละเอียด

ทุเรียน

ทรัพยากรไทย: นําสิ่งดีงามสู่ตาโลก
ดูรายละเอียด | ดูในรูปแบบ PDF file

ทุเรียน

ค่ายเยาวชน "รักษ์ทุเรียน
ดูรายละเอียด

ปีใหม่ภาควิชาฯ2557

งานปีใหม่ภาควิชาฯ ประจำปี 2557
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557
ณ N300 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดูรายละเอียด

แนะนำภาควิชาฯ2557

แนะนำภาควิชาฯแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2556
วันที่ 22 มกราคม 2557
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดูรายละเอียด

Retirement2013

งานกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ประจำปี 2556
วันที่ 25 ธันวาคม 2556
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดูรายละเอียด

Retirement2013

วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดูรายละเอียด

Retirement2013

มุฑิตาวิทยาผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2556
วันที่ 18 กันยายน 2556
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดูรายละเอียด

Open House 2013

นิทรรศการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556
วันที่ 21 สิงหาคม 2556
ณ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดูรายละเอียด

ไหว้ครู2556

ไหว้ครูภาควิชาฯ ประจำปี 2556
วันที่ 13 มิถุนายน 2556
ห้อง N300
ดูรายละเอียด

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช2556

อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ครั้งที่ 6
วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556
ณ N300
ดูรายละเอียด

วาดภาพ2556

อบรมเชิงปฏิบัติการการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14
วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2556
ณ N300
ดูรายละเอียด

อบรมกล้วยไม้2556

อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ครั้งที่ 20
วันที่ 24-26 เมษายน 2556
คณะวิทยาศาสตร์ (ศาลายา)
ดูรายละเอียด

สงกรานต์2556

สงกรานต์ภาควิชาฯปี 2556
วันที่ 1 เมษายน 2556
ณ N300
ดูรายละเอียด

ปัจฉิมนิเทศประจำปี 2556

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาควิชาพฤกษศาสตร์ประจำปี 2556
วันที่ 12 มีนาคม 2556
ณ N300
ดูรายละเอียด

URFPAG2013

การประชุมวิชาการระัดับปริญญาตรี
ด้านพืชและพันธุศาสตร์ประจำปี 2556(URFPAG2013)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
เวลา 13.00-16.30 น. ห้อง N101
ดูรายละเอียด new

ปีใหม่2556

งานปีใหม่ภาควิชาฯ ประจำปี 2556
วันที่ 18 มกราคม 2556
ณ N300
ดูรายละเอียด

ลอยกระทงปี2555

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงคณะวิทยาศาสตร์ปี 2555
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555
ณ อาคารเรียนรวม L-02
ดูรายละเอียด

เกษียณอายุงาน2555

งานเกษียณอายุบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2555
วันที่ 19 กันยายน 2555 9.40.00-16.00 น.
ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข
ดูรายละเอียด

ทำบุญครบรอบ20ปีภาควิชา

ทำบุญภาควิชาเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ภาควิชาพฤกษศาสตร์
วันที่ 18 กันยายน 2555 10.00-12.00 น.
ณ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
ดูรายละเอียด

20ปีภาควิชา
สังสรรค์วันคืนสู่เหย้าเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ภาควิชาพฤกษศาสตร์
วันที่ 15 กันยายน 2555 18.00-22.00 น.
ณ โรงแรม The Sukosol Bangkok
ดูรายละเอียด

นิทรรศการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์ประจำปี 2555
นิทรรศการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์ประจำปี 2555
วันที่ 15 สิงหาคม 2555 8.30-16.00 น.
ณ คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) มหาวิทยาลัยมหิดล
ดูรายละเอียด

ยินดีกับบัณฑิตภาควิชาพฤกษศาสตร์2555
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตพฤกษศาสตร์และมหาบัณฑิตวิทยาการพืชทุกคนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554 ที่ผ่านมา และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 นี้
ดูรายละเอียด

ไหว้ครูภาควิชาพฤกษศาสตร์
ไหว้ครูภาควิชาพฤกษศาสตร์ ประจำปี 2555
วันที่ 21 มิถุนายน 2555
ณ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
ดูรายละเอียด

ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี
ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปี 2555
วันที่ 6 มิถุนายน 2555
ณ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
ดูรายละเอียด

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดว่านชักมดลูก
ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดว่านชักมดลูกเพื่อบ่งชี้คุณภาพวัตถุดิบจากลักษณะสัณฐานวิทยาและคุณสมบัติทางเคมี
ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม 2555
ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
ดูรายละเอียด

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 13
ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 13
ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2555
ณ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
ดูรายละเอียด

The 5 th Plant Tissue Culture Workshop
ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชครั้งที่ 5
ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2555
ณ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
ดูรายละเอียด

เรือนความรู้

กล้วย
พืชถิ่นเดียว พืชยากของไทย ดูรายละเอียด

กล้วย
ระย้าแก้ว (Clerodendruym wallichii Merr.)
พรรณไม้งามในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดูรายละเอียด

ปกปักรักษา
1. เก็บตกความประทับใจ ตอนเรื่องเล่าจากนักวิจัย ดูรายละเอียด

2. การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์พิชใกล้สูญพันธุ์และพืชเศรษฐกิจ ดูรายละเอียด

กล้วย
เรื่องกล้วยๆ
ดูรายละเอียด

ดอกไม้สีชมพู
Pink Petals :"ดอกไม้สีชมพู" ขออวยพรให้กับคู่บ่าวสาวทุกท่านในเดือนนี้ ขอจงมีชีวิตคู่ที่มีความสุขยั่งยืนตลอดไป เดือนแห่งเทพีจูโน เดือนแห่งความรักที่มั่นคง
ดูรายละเอียด

MUSC Rose
กุหลาบนานาพันธุ์ : พันธุ์กุหลาบสวยๆ ที่น่ารู้จัก
ดูรายละเอียด

Kan phai Mahidol
กันภัยมหิดล : ดอกไม้สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ดูรายละเอียด

Oil Seed
ชาน้ำมัน, Oil-seed camellia, Tea oil camellia
(Camellia oleifera C.Abel) วงศ์ Theaceae
ดูรายละเอียด

Scientific Illustrations
กรีนไฮเปอร์มาร์ต : สารานุกรมผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพืชในซุปเปอร์มาร์เก็ต
ดูรายละเอียด

Scientific Illustrations
การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ อธิบายโดย อ. ดร. ศศิวิมล แสวงผล
ในรายการความรู้คือประทีป เดือนมิถุนายน 2550
ดูรายละเอียด

A New Banana Species
ที่มาการค้นพบ "กล้วยนาคราช" กล้วยสายพันธุ์ใหม่ของโลก
ดูรายละเอียด

Orchid Conservation
Orchid Conservation International News Update Autumn 2011
Paphiopedilum hirsutissimum and the Yachang Orchid Nature Reserve
ดูรายละเอียด

farming her asparagus responsibly
ความสำเร็จของ"จิราภรณ์ ลัดลอย" ในธุรกิจการปลูกหน่อไม้ฝรั่ง
ดูรายละเอียด

Watermelon
กินแตงโม..แก้กระหายน้ำ..ป้องกันสารพัดโรค
ดูรายละเอียด

Common Errors in English Usage
คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักใช้กันผิด
ดูรายละเอียด

Origami
เรียนรู้พฤกษศาสตร์และโอริงามิ
ดูรายละเอียด

a kind of Thai Ghost
นางพรายตานี ประเภทหนึ่งของผีไทย
ดูรายละเอียด

Plant Identification Study
เรียนรู้การจำแนกพันธุ์พืชสำหรับเด็ก
ดูรายละเอียด

การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย

Botanical Conference of Thailand
การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 10 new
ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2559
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 ดูรายละเอียด
Botanical Conference of Thailand
การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 9
ระหว่างวันที่ 3 - 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
ดูรายละเอียด
Botanical Conference of Thailand
การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 8
ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2557
ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ดูรายละเอียด
Botanical Conference of Thailand
การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 7
ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2556
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพมหานคร
ดูรายละเอียด | จดหมายเวียนครั้งที่ 1 | ลงทะเบียน
Botanical Conference of Thailand
การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 6
ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2555
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ดูรายละเอียด
Botanical Conference of Thailand
การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 5
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม-1เมษายน 2554
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ
ดูรายละเอียด
Botanical Conference of Thailand
การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 4
ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
ดูรายละเอียด
Botanical Conference of Thailand
การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2552 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ
ดูรายละเอียด
Botanical Conference of Thailand
การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2551 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
ดูรายละเอียด
Botanical Conference of Thailand
การประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 1
ณ ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2549
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

-> จัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 (วทท 32) โดยการริเริ่มของ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <-


เฟสบุ๊ค