งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา

หน่วยงานต่างๆ

alternative text

หน่วยแพทยศาสตรศึกษา

ห้อง K.316 ตึก K ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

alternative text

หน่วยบัณฑิตศึกษา

ห้อง P.114 ตึก P ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

alternative text

หน่วยห้องปฏิบัติการเอนกประสงค์ (MDL)

ห้อง K.2xx ตึก K ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

alternative text

หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา

ห้อง N.106/1 ตึก N ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท โทรศัพท์ : 5203

Contact Us

หน่วยบัณฑิตศึกษา
งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400